programiranje.com.hr

 

Osnove HTML-a

HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language to je standardni jezik za kreiranje web stranica. Osnovni tagovi se pišu sa uglatim zagradama npr.: <body>

Više › Editor ›
 

c#

C# (C-Sharp) je programski jezik koji je razvio Microsoft i koji radi u .NET Framework-u. C# se koristi za razvoj web aplikacija, stolnih aplikacija, mobilnih aplikacija, igara i još mnogo toga.

Više ›
 

Prikaz datuma u javascript-u

Kako prikazati datum u javascript-u za određenu regiju, prikaz datuma u hr formatu

Više ›
 

jQuery

jQuery je JavaScript knjižnica, te uvelike pojednostavljuje JavaScript programiranje. jQuery je besplatni softver otvorenog koda koji omogučuje rukovanje događajima, CSS animaciju i Ajax. Vrlo je jednostavan za učenje.

Više ›
 

Konvertor

Konvertor u javascript-u za izračun kuna u eure i obrnuto

Editor ›
Budućnost programiranja

Općenito, budućnost programiranja vjerojatno će karakterizirati stalne inovacije i brze promjene, budući da programeri nastavljaju pomicati granice onoga što je moguće u svijetu tehnologije.

Blazor-json

Blazor je dio .NET platforme otvorenog koda koja ima snažnu online zajednicu

Canvas API

Canvas API je jedna od ključnih tehnologija HTML5 koja omogućuje web stranicama da postanu interaktivne i dinamičke.

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

c++ i java

C++ i Java su jedne od najpopularnijih programskih jezika današnjice, oba su objektno orijentirana i koriste se za različite svrhe.

Blender

Blender je besplatni open source softvera za 3D računalnu grafiku koji se koristi za stvaranje animiranih filmova, vizualnih efekata, umjetnosti, 3D tiskanih modela

Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u