programiranje.com.hr

 

Osnove HTML-a

HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language to je standardni jezik za kreiranje web stranica. Osnovni tagovi se pišu sa uglatim zagradama npr.: <body>

Više › Editor ›
 

c#

C# (C-Sharp) je programski jezik koji je razvio Microsoft i koji radi u .NET Framework-u. C# se koristi za razvoj web aplikacija, stolnih aplikacija, mobilnih aplikacija, igara i još mnogo toga.

Više ›
 

Prikaz datuma u javascript-u

Kako prikazati datum u javascript-u za određenu regiju, prikaz datuma u hr formatu

Više ›
 

jQuery

jQuery je JavaScript knjižnica, te uvelike pojednostavljuje JavaScript programiranje. jQuery je besplatni softver otvorenog koda koji omogučuje rukovanje događajima, CSS animaciju i Ajax. Vrlo je jednostavan za učenje.

Više ›
 

Konvertor

Konvertor u javascript-u za izračun kuna u eure i obrnuto

Editor ›
Sortiranje brojeva

Kod nizova u javascriptu prilikom sortiranja stringova koristimo metodu sort(), kod sortiranja brojeva trebamo dodati dodatnu funkciju

Css

CSS je ključan dio web dizajna i korišten je u skoro svakoj web stranici na internetu.

Kolekcije

Javascript Map omogućuje stvaranje kolekcija koje imaju ključ i vrijednost

Home

Programiranje za početnike javascript, C#, Html

Vue

Vue.js je moderna JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkih sučelja za web aplikacije.

C# kviz

Kviz u C#-u sastoji se od 10 pitanja koja testiraju vaše znanje o C# programiranju. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan.

Blender

Blender je besplatni open source softvera za 3D računalnu grafiku koji se koristi za stvaranje animiranih filmova, vizualnih efekata, umjetnosti, 3D tiskanih modela