programiranje.com.hr

 

Osnove HTML-a

HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language to je standardni jezik za kreiranje web stranica. Osnovni tagovi se pišu sa uglatim zagradama npr.: <body>

Više › Editor ›
 

c#

C# (C-Sharp) je programski jezik koji je razvio Microsoft i koji radi u .NET Framework-u. C# se koristi za razvoj web aplikacija, stolnih aplikacija, mobilnih aplikacija, igara i još mnogo toga.

Više ›
 

Prikaz datuma u javascript-u

Kako prikazati datum u javascript-u za određenu regiju, prikaz datuma u hr formatu

Više ›
 

jQuery

jQuery je JavaScript knjižnica, te uvelike pojednostavljuje JavaScript programiranje. jQuery je besplatni softver otvorenog koda koji omogučuje rukovanje događajima, CSS animaciju i Ajax. Vrlo je jednostavan za učenje.

Više ›
 

Konvertor

Konvertor u javascript-u za izračun kuna u eure i obrnuto

Editor ›
Slack

Slack je komunikacijska platforma koja se koristi za timsku komunikaciju i suradnju. Osnovana je 2013. godine

Selektori

Kako selektirati određeni element ili css klasu u jQuery-u

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.

fractal tree

The drawTree function is called recursively to draw smaller branches, which in turn spawn even smaller branches, creating the fractal pattern.

OpenAI

OpenAI je osnovan 2015. godine, s ciljem razvijanja umjetne inteligencije na način koji će biti siguran i koristan za društvo.

Css

CSS je ključan dio web dizajna i korišten je u skoro svakoj web stranici na internetu.

C# kviz

Kviz u C#-u sastoji se od 10 pitanja koja testiraju vaše znanje o C# programiranju. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan.