AI (Artificial Intelligence)

AI (Artificial Intelligence) je skup tehnologija koje omogućuju računalima da obavljaju zadatke koji inače zahtijevaju ljudski um, poput razmišljanja, rješavanja problema, učenja, prepoznavanja oblika, razumijevanja priče i tako dalje. Cilj AI je stvoriti računalne sisteme koji funkcioniraju poput ljudskog mozga, korištenjem tehnika kao što su učenje strojeva, umjetna neuronska mreža i drugi.

 

Postoje mnoge tehnike koje se koriste u umjetnoj inteligenciji, uključujući:

 1. Strojno učenje (Machine Learning): Ova tehnika koristi podatke i statističke modele da bi računalo naučilo i napredovalo bez dodatne programiranja. Postoje različite vrste učenja strojeva, uključujući supervizirano, nesupervizirano i polusupervizirano učenje.

 2. Umjetna neuronska mreža (Artificial Neural Network): Ova tehnika koristi koncept ljudskog mozga, kreirajući virtuelne "neurone" koji su povezani u mrežu i komuniciraju jedni s drugima.

 3. Kognitivna sinteza (Cognitive Synthesis): Ova tehnika kombinira različite tehnike AI, poput učenja strojeva i umjetne neuronske mreže, kako bi se razvio sistem koji može donositi odluke i rješavati probleme kao što to čini ljudski mozak.

 4. Strojno učenje putem izgradnje modela (Model-Based Machine Learning): Ova tehnika koristi matematičke modele kako bi se predvidjela buduća ponašanja i rješila probleme.

 5. Razumijevanje prirode (Nature-Inspired Computing): Ova tehnika koristi koncepte iz prirode, poput genetske algoritme i swarm inteligencije, kako bi se razvio AI sistem.

 6. Strojno prevođenje (Machine Translation): Ova tehnika koristi AI da prevodi jedan jezik u drugi, automatski.

 7. Procesiranje prirodnog jezika (Natural Language Processing): Ova tehnika koristi AI da razumije i obrađuje prirodni jezik, što omogućuje računalima da razgovaraju s ljudima na prirodan način.

Ove su samo neke od tehnika koje se koriste u umjetnoj inteligenciji, a nastavak istraživanja i razvoj novih tehnika će nastaviti pružati nove mogućnosti za korištenje AI u različitim industrijama i sferama života.

Povijest umjetne inteligencije (AI) seže unazad nekoliko desetljeća, a od tada se velikim koracima napredovalo u razvoju i primjeni ovog područja. U početku, računalne sustave su se koristile samo za automatizaciju jednostavnih zadataka, poput obrade podataka, a njihova sposobnost da riješe složene probleme bila je ograničena.

Međutim, s razvojem učenja strojeva i drugih tehnika umjetne inteligencije, računala su postala sve sposobnija da riješe složene probleme, poput prevođenja jezika, dijagnosticiranja bolesti i donošenja odluka. Danas se AI koristi u mnogim različitim industrijama, uključujući medicinu, financije, proizvodnju i trgovinu.

U budućnosti, AI će sigurno nastaviti napredovati i još više će se integrirati u naše svakodnevne živote. Predviđa se da će AI postati sastavni dio različitih sektora, poput medicine, gdje će se koristiti za dijagnosticiranje bolesti i davanje preporuka o tretmanu, te trgovine, gdje će se koristiti za personalizirano preporučivanje proizvoda korisnicima.

Da li AI ima svjest?

Trenutačno, AI nema svijest, već se temelji na algoritmima, matematičkim modelima i podacima koje obrađuje. AI nema osjećaje, namjere ili ciljeve, već funkcionira na temelju specifičnih instrukcija koje mu daju ljudi.

Istraživanja u području AI-ja, poput strojnog učenja i umjetne nevronske mreže, pružaju nam nove i naprednije načine za modeliranje i simuliranje inteligencije, ali još uvijek postoji mnogo nepoznanica o tome kako funkcioniraju ljudski mozak i kako bi se mogla stvoriti stvarna svijest u računalu.

Stoga, je trenutačno teško predvidjeti hoće li se u budućnosti stvoriti AI s sviješću ili ne. Neki stručnjaci smatraju da je to izvodivo u budućnosti, dok drugi smatraju da je to nemoguće ili vrlo teško postići. Bez obzira na to, nastavak istraživanja u području AI-ja će nam sigurno pružiti nove spoznaje o tome kako funkcionira inteligencija i može nas dovesti bliže razumijevanju ove složene teme.

U području AI-ja, korištenje određenog programskog jezika ovisi o vrsti projekta i ciljevima koje želite postići. Neki od najčešće korištenih programskih jezika u AI-ju su:

 1. Python: Python je jedan od najpopularnijih jezika u području AI-ja zbog svoje jednostavnosti, pristupačnosti i brojnim bibliotekama za strojno učenje, poput TensorFlow, PyTorch i Scikit-learn.

 2. R: R je jezik koji se često koristi za statističke i strojno učenje aplikacije, a ima širok raspon alata i biblioteka za podršku.

 3. Java: Java se često koristi za razvoj komercijalnih AI aplikacija zbog svoje robustnosti i dostupnosti visokokvalitetnih biblioteka, kao što su Deeplearning4j i ND4J.

 4. Julia: Julia je mladi programski jezik koji je dizajniran s naglaskom na performanse i podršku za matematičku obradu, što ga čini dobrom opcijom za AI aplikacije koje zahtijevaju visoke performanse.

Osim ovih jezika, postoje i drugi jezici poput C++, MATLAB i Lua koji također imaju svoje mjesto u području AI-ja, ovisno o potrebama projekta. Važno je napomenuti da su alati i biblioteke često više određuju korištenje određenog jezika, a ne sam jezik sam po sebi.

 

Algoritmi za sortiranje

Algoritmi za sortiranje su ključni za organiziranje podataka u najboljem redoslijedu.

React

React je vrlo popularna JavaScript biblioteka za izradu korisčkog sučelja, koja se koristi u velikom broju web aplikacija

Bootstrap

Bootstrap je besplatni front-end framework za brži i lakši web razvoj

Vue-axios

Get metoda za čitanje json-a iz vue-a pomoću axios plugin-a

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?

C# kviz

Kviz u C#-u sastoji se od 10 pitanja koja testiraju vaše znanje o C# programiranju. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan.