Blender 3D

 

Blender je besplatni open source softvera za 3D računalnu grafiku koji se koristi za stvaranje animiranih filmova, vizualnih efekata, umjetnosti, 3D tiskanih modela, grafike pokreta, interaktivnih 3D aplikacija, virtualne stvarnosti i računalnih igara. Značajke Blendera uključuju 3D modeliranje, UV odmotavanje, teksturiranje, uređivanje rasterske grafike, simulaciju fluida i dima, simulaciju čestica, simulaciju mekog tijela, oblikovanje, animiranje, premještanje utakmica, prikazivanje, grafiku pokreta, uređivanje video zapisa i komponiranje.

Blender uključuje podršku za python, npr dodavanje objekta:

import bpy

    bpy.ops.mesh.primitive_monkey_add(location=(x,0.0,4.0), radius=0.5)