MVC

MVC (Model-View-Controller) je arhitekturalni obrazac koji se koristi u razvoju aplikacija za poboljšanje organizacije i razdvajanje koda. Ova tehnika podjele koda na tri komponente: model, pogled i kontroler, što omogućuje programerima da jednostavno razdvoje funkcionalnosti aplikacije, što rezultira lakšim održavanjem i širom dostupnošću koda.

Model se koristi za definiranje podataka i logike aplikacije. To uključuje bazu podataka i logiku koja se koristi za obradu i ažuriranje podataka.

Pogled se koristi za prezentaciju podataka korisčkom interfejsu. To uključuje HTML, CSS i JavaScript koji se koriste za prikaz podataka korisčkom interfejsu.

Kontroler se koristi za upravljanje komunikacijom između modela i pogleda. On prima zahtjeve korisčka, obrađuje ih, a zatim prosljeđuje potrebne podatke modelu za obradu. Kontroler također određuje koji pogled se treba prikazati korisčku.

Prednosti korištenja MVC-a su brojne. Prije svega, razdvajanje funkcionalnosti omogućuje jednostavniju razvojnu i održavanje aplikacije. Također, MVC omogućuje lakše testiranje i poboljšava fleksibilnost aplikacije, jer se funkcionalnost može mijenjati bez da se mijenja cijeli kod.

MVC se sada koristi širom svijeta u različitim aplikacijama i platformama, uključujući web aplikacije i mobilne aplikacije. S brojnim prednostima i velikom zajednicom razvijatelja, MVC će nastaviti biti popularan obrazac u razvoju aplikacija.

Kvantno računalstvo

Za razliku od klasičnih računala, koja koriste binarne znamenke (bitove) za predstavljanje informacija, kvantna računala koriste kvantne bitove ili qubitove

C #

C# je moderan, objektno orijentirani programski jezik

Rust

Rust je programski jezik koji pruža brojne prednosti za programere koji žele pisati siguran i performantan softver.

Blender Layer Weight

Blender Layer Weight kako postaviti

Formatiranje broja

Formatiranje ispisa broja u javascript-u za različite kulture

Bootstrap

Bootstrap je besplatni front-end framework za brži i lakši web razvoj

DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.