MVC

MVC (Model-View-Controller) je arhitekturalni obrazac koji se koristi u razvoju aplikacija za poboljšanje organizacije i razdvajanje koda. Ova tehnika podjele koda na tri komponente: model, pogled i kontroler, što omogućuje programerima da jednostavno razdvoje funkcionalnosti aplikacije, što rezultira lakšim održavanjem i širom dostupnošću koda.

Model se koristi za definiranje podataka i logike aplikacije. To uključuje bazu podataka i logiku koja se koristi za obradu i ažuriranje podataka.

Pogled se koristi za prezentaciju podataka korisčkom interfejsu. To uključuje HTML, CSS i JavaScript koji se koriste za prikaz podataka korisčkom interfejsu.

Kontroler se koristi za upravljanje komunikacijom između modela i pogleda. On prima zahtjeve korisčka, obrađuje ih, a zatim prosljeđuje potrebne podatke modelu za obradu. Kontroler također određuje koji pogled se treba prikazati korisčku.

Prednosti korištenja MVC-a su brojne. Prije svega, razdvajanje funkcionalnosti omogućuje jednostavniju razvojnu i održavanje aplikacije. Također, MVC omogućuje lakše testiranje i poboljšava fleksibilnost aplikacije, jer se funkcionalnost može mijenjati bez da se mijenja cijeli kod.

MVC se sada koristi širom svijeta u različitim aplikacijama i platformama, uključujući web aplikacije i mobilne aplikacije. S brojnim prednostima i velikom zajednicom razvijatelja, MVC će nastaviti biti popularan obrazac u razvoju aplikacija.

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.

Canvas API

Canvas API je jedna od ključnih tehnologija HTML5 koja omogućuje web stranicama da postanu interaktivne i dinamičke.

Blazor

Blazor podržava dvije različite arhitekture: Blazor WebAssembly i Blazor Server.

OpenAI

OpenAI je osnovan 2015. godine, s ciljem razvijanja umjetne inteligencije na način koji će biti siguran i koristan za društvo.

Datum duration

Primjer za izračun vremena između dva datuma koristeći momentjs

javascript kviz

JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata.

Rust

Rust je programski jezik koji pruža brojne prednosti za programere koji žele pisati siguran i performantan softver.