Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u

Kalkulator

Izrada jednostavnog kalkulatora u javascript-u

C64

C64 je bio vrlo pristupačan i omogućio je mnogima da se upoznaju s računalstvom

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

GraphQL

GraphQL je jezik upita za API-je koji je nastao kao alternativa tradicionalnim REST API-jima.