Kako u asp.net-u (vb.net i c#) čitati i zapisivati u datoteku koja se nalazi u root direktoriju (C:\Inetpub\wwwroot)?


Imports System.IO 

' zapiši u .txt datoteku
Dim writer As StreamWriter = File.CreateText("Server.MapPath("/file.txt"):") 
writer.WriteLine("Ovo je jedna linija.") 
' zatvori StreamWriter
writer.Close() 

' procitaj sve linije u .txt datoteci
Dim reader As StreamReader = File.OpenText("Server.MapPath("/file.txt")") 
Dim line As String = reader.ReadLine() 

While Not line Is Nothing 
  Response.Write(line + "<br>") 
  line = reader.ReadLine() 
End While 

' zatvori StreamReader
reader.Close() 

jQuery događaj

Kako povezati više input kontrola u jedan događaj (event) sa jQuery-om

Python

Jedna od glavnih prednosti Pythona je njegova čitljivost i jednostavnost. Sintaksa Pythona je vrlo jednostavna i intuitivna

Mvc

Model se koristi za definiranje podataka i logike aplikacije. To uključuje bazu podataka i logiku koja se koristi za obradu i ažuriranje podataka.

Android

Izrada aplikacija za Android može biti izazovan proces, ali uz pravilne alate, resurse i pristup, programeri mogu stvoriti visokokvalitetne aplikacije za Android koje nude sjajno korisničko iskustvo i funkcionalnost.

fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije

javascript kviz

JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata.

Css

CSS je ključan dio web dizajna i korišten je u skoro svakoj web stranici na internetu.

Vue-axios

Get metoda za čitanje json-a iz vue-a pomoću axios plugin-a