Javascript - decimalni brojevi

Kako zaokružiti neki decimalni broj na određeni broj decimala, postoje dva naćina koristiti Math.round ili toFixed(x) funkciju

var broj=1.234
broj = Math.round(broj * 100) / 100 // rezultat je 1.23


z = parseFloat("123.456").; // drugi naćin je koristiti toFixed npr. iz stringa u decimalni oblik

 

 

 

OpenAI

OpenAI je osnovan 2015. godine, s ciljem razvijanja umjetne inteligencije na način koji će biti siguran i koristan za društvo.

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?

jQuery događaj

Kako povezati više input kontrola u jedan događaj (event) sa jQuery-om

Budućnost programiranja

Općenito, budućnost programiranja vjerojatno će karakterizirati stalne inovacije i brze promjene, budući da programeri nastavljaju pomicati granice onoga što je moguće u svijetu tehnologije.

fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije

Datum duration

Primjer za izračun vremena između dva datuma koristeći momentjs