Javascript - decimalni brojevi

Kako zaokružiti neki decimalni broj na određeni broj decimala, postoje dva naćina koristiti Math.round ili toFixed(x) funkciju

var broj=1.234
broj = Math.round(broj * 100) / 100 // rezultat je 1.23


z = parseFloat("123.456").; // drugi naćin je koristiti toFixed npr. iz stringa u decimalni oblik

 

 

 

Konzole

igraće konzole su uređaji koji omogućuju igranje video igara i pružaju interaktivno iskustvo

Dinamične web stranice

Dinamične web stranice su stranice koje se prilagođavaju korisniku i njegovim zahtjevima u realnom vremenu

Blender

Blender je besplatni open source softvera za 3D računalnu grafiku koji se koristi za stvaranje animiranih filmova, vizualnih efekata, umjetnosti, 3D tiskanih modela

javascript kviz

JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata.

Kvantno računalstvo

Za razliku od klasičnih računala, koja koriste binarne znamenke (bitove) za predstavljanje informacija, kvantna računala koriste kvantne bitove ili qubitove