Javascript - decimalni brojevi

Kako zaokružiti neki decimalni broj na određeni broj decimala, postoje dva naćina koristiti Math.round ili toFixed(x) funkciju

var broj=1.234
broj = Math.round(broj * 100) / 100 // rezultat je 1.23


z = parseFloat("123.456").; // drugi naćin je koristiti toFixed npr. iz stringa u decimalni oblik

 

 

 

Datum između dva datuma

Kako provjeriti dali je neki datum između dva datuma

Baze

Koriste u kombinaciji s programskim jezicima poput SQL-a i sistemima za upravljanje bazama podataka kako bi se omogućilo brzo i sigurno upravljanje podacima.

Datum duration

Primjer za izračun vremena između dva datuma koristeći momentjs

Motivacija

Motivacija igra ključnu ulogu u našem životu, jer nas tjera da djelujemo prema našim ciljevima i željama.

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?

Canvas API

Canvas API je jedna od ključnih tehnologija HTML5 koja omogućuje web stranicama da postanu interaktivne i dinamičke.