Javascript - decimalni brojevi

Kako zaokružiti neki decimalni broj na određeni broj decimala, postoje dva naćina koristiti Math.round ili toFixed(x) funkciju

var broj=1.234
broj = Math.round(broj * 100) / 100 // rezultat je 1.23


z = parseFloat("123.456").; // drugi naćin je koristiti toFixed npr. iz stringa u decimalni oblik

 

 

 

Dinamične web stranice

Dinamične web stranice su stranice koje se prilagođavaju korisniku i njegovim zahtjevima u realnom vremenu

Kvantno računalstvo

Za razliku od klasičnih računala, koja koriste binarne znamenke (bitove) za predstavljanje informacija, kvantna računala koriste kvantne bitove ili qubitove

Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u

Programiranje

Programiranje je vještina koja omogućava stvaranje računalnih programa i alata za automatizaciju zadataka.

Algoritmi za sortiranje

Algoritmi za sortiranje su ključni za organiziranje podataka u najboljem redoslijedu.

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

Konvertor

Javascript konvertor kuna u eure