Canvas API

Canvas API je jedna od ključnih tehnologija HTML5 koja omogućuje web stranicama da postanu interaktivne i dinamičke. Ova tehnologija pruža web programerima alat za crtanje i animaciju pomoću JavaScripta i to bez potrebe za dodatnim pluginovima ili bibliotekama. Canvas API se koristi uz HTML <canvas> element koji definira površinu na kojoj se crtaju elementi.

Canvas API omogućuje različite vrste crtanja, uključujući linije, krive, krugove, slike i tekst. Ova tehnologija također omogućuje programerima da stvaraju animacije i interaktivne prikaze, poput igrica, grafičkih prikaza i drugih aplikacija koje zahtijevaju dinamičke prikaze. Canvas API također omogućuje programerima da manipuliraju elementima na Canvasu korištenjem JavaScripta, što uključuje mijenjanje boja, veličine i položaja elementa.

Canvas API je također prilagodljiva tehnologija koja se može koristiti za različite namjene. Na primjer, možete koristiti Canvas API za izradu igrica, kreiranje interaktivnih karata, prikazivanje financijskih podataka, te stvaranje vlastitih grafičkih prikaza. Ovaj API također podržava dodavanje događaja korištenjem JavaScripta, što ga čini idealnim za razne aplikacije koje zahtijevaju interakciju s korisnikom.

U zaključku, Canvas API je jedna od ključnih tehnologija HTML5 koja omogućuje web stranicama da postanu interaktivne i dinamičke. Ovaj API omogućuje web programerima da stvore različite vrste crteža i animacija pomoću JavaScripta i bez potrebe za dodatnim pluginovima ili bibliotekama. Canvas API se koristi u različite svrhe i omogućuje programerima da manipuliraju elementima na Canvasu korištenjem JavaScripta. Stoga, ako želite izraditi interaktivne i dinamičke web stranice, Canvas API je tehnologija koju bi trebali istražiti.

Evo jednostavnog JavaScript koda za crtanje 3D kocke pomoću biblioteke za crtanje na Canvasu:


<canvas id="myCanvas" width="500" height="500"></canvas> 

<script> 

var canvas = document.getElementById("myCanvas"); 
var ctx = canvas.getContext("2d"); ctx.beginPath(); ctx.moveTo(100, 100); ctx.lineTo(200, 100); ctx.lineTo(200, 200); 
ctx.lineTo(100, 200); ctx.closePath(); ctx.stroke(); 
ctx.beginPath(); ctx.moveTo(150, 150); ctx.lineTo(150, 250); 
ctx.lineTo(250, 250); ctx.lineTo(250, 150); ctx.closePath(); ctx.stroke(); 
ctx.beginPath(); ctx.moveTo(100, 100); 
ctx.lineTo(150, 150); ctx.stroke(); ctx.beginPath(); ctx.moveTo(200, 100); ctx.lineTo(250, 150); ctx.stroke(); 
ctx.beginPath(); ctx.moveTo(200, 200); ctx.lineTo(250, 250); ctx.stroke(); 
ctx.beginPath(); ctx.moveTo(100, 200); 
ctx.lineTo(150, 250); 
ctx.stroke(); 

</script>

 

Ovaj kod koristi Canvas API za crtanje linija i stvaranje oblika kocke. Ovaj primjer samo pokazuje jedan od mnogih načina na koji se može crtati kocka korištenjem JavaScripta. Ukoliko želite crtati 3D kocke s više funkcionalnosti i realističnijim prikazom, možda ćete željeti koristiti neku od web-baziranih 3D grafičkih biblioteka poput Three.js ili Babylon.js.

Datum između dva datuma

Kako provjeriti dali je neki datum između dva datuma

Blazor-json

Blazor je dio .NET platforme otvorenog koda koja ima snažnu online zajednicu

Top 5

trenutno su među top 5 programskih jezika

DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

Konzole

igraće konzole su uređaji koji omogućuju igranje video igara i pružaju interaktivno iskustvo

OpenAI

OpenAI je osnovan 2015. godine, s ciljem razvijanja umjetne inteligencije na način koji će biti siguran i koristan za društvo.