jQuery selektori

Kada u jQuery-u želimo selektirati neki element npr. P to radimo sa $("p"). ako selektiramo po imenu css klase to radimo sa $(".span1") po id-u elementa $("#d1")


<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){ // kada je stranica učitana
  $("p").click(function(){  // događaj na klik
    $(this).append (" ovo je neki text dodan na p element");  // dodaje tekst u element 
  });
  
   $(".span1").click(function(){  // ako je kliknuto na element koji ima css klasu .span1
    $(this).append (" ovo je neki text dodan na class .span1");
  });
  
   $("#d1").click(function(){ // ako je kliknuto na element koji ima id = "d1"
    $("#d1").append (" ovo je neki text  dodan na div");
  });
});
</script>
</head>
<body>

<p>Klikni na P</p>
<div id="d1">Klikni na div</div>
<span class="span1">Klikni na span </span>
<h3 class="span1">Klikni na H3 </h3>

</body>
</html>

Android

Izrada aplikacija za Android može biti izazovan proces, ali uz pravilne alate, resurse i pristup, programeri mogu stvoriti visokokvalitetne aplikacije za Android koje nude sjajno korisničko iskustvo i funkcionalnost.

Izrada web stranice

kako napraviti web stranicu, ovo je korak-po-korak proces

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?

Algoritmi za sortiranje

Algoritmi za sortiranje su ključni za organiziranje podataka u najboljem redoslijedu.

Rust

Rust je programski jezik koji pruža brojne prednosti za programere koji žele pisati siguran i performantan softver.

jQuery događaj

Kako povezati više input kontrola u jedan događaj (event) sa jQuery-om