jQuery selektori

Kada u jQuery-u želimo selektirati neki element npr. P to radimo sa $("p"). ako selektiramo po imenu css klase to radimo sa $(".span1") po id-u elementa $("#d1")


<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){ // kada je stranica učitana
  $("p").click(function(){  // događaj na klik
    $(this).append (" ovo je neki text dodan na p element");  // dodaje tekst u element 
  });
  
   $(".span1").click(function(){  // ako je kliknuto na element koji ima css klasu .span1
    $(this).append (" ovo je neki text dodan na class .span1");
  });
  
   $("#d1").click(function(){ // ako je kliknuto na element koji ima id = "d1"
    $("#d1").append (" ovo je neki text  dodan na div");
  });
});
</script>
</head>
<body>

<p>Klikni na P</p>
<div id="d1">Klikni na div</div>
<span class="span1">Klikni na span </span>
<h3 class="span1">Klikni na H3 </h3>

</body>
</html>

Python

Jedna od glavnih prednosti Pythona je njegova čitljivost i jednostavnost. Sintaksa Pythona je vrlo jednostavna i intuitivna

Blender Layer Weight

Blender Layer Weight kako postaviti

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?

fractal tree

The drawTree function is called recursively to draw smaller branches, which in turn spawn even smaller branches, creating the fractal pattern.

C #

C# je moderan, objektno orijentirani programski jezik

Kvantno računalstvo

Za razliku od klasičnih računala, koja koriste binarne znamenke (bitove) za predstavljanje informacija, kvantna računala koriste kvantne bitove ili qubitove

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.