Sortiranje brojeva unutar Array-a u Javascript-u

Javascript Nizovi podržavaju metodu sort() ali sortiranje ispravno radi samo sa stringovima, kod sortiranja brojeva treba dodati funkciju function(a, b){return a-b}


<div id="sort"></div>

<script>
    var html=''
       var brojevi = [2,7,43,9,1,25,11];

//sortiranje brojeva
       brojevi.sort(function(a, b){return a-b});

//ispis niza
      for (i = 1; i < brojevi.length+1; i++) {
          html = html +  brojevi[i-1] + '<br>'
      }
      document.getElementById("sort").innerHTML = html;


</script>
Tailwind CSS

Tailwind CSS je alat za brzo i jednostavno stvaranje modernih i atraktivnih web stranica. Ova biblioteka omogućuje brži i učinkovitiji razvoj web stranica

OpenAI

OpenAI je osnovan 2015. godine, s ciljem razvijanja umjetne inteligencije na način koji će biti siguran i koristan za društvo.

Slack

Slack je komunikacijska platforma koja se koristi za timsku komunikaciju i suradnju. Osnovana je 2013. godine

VS code

Evo mojih 10 najboljih savjeta za korištenje Visual Studio Code-a:

Android

Izrada aplikacija za Android može biti izazovan proces, ali uz pravilne alate, resurse i pristup, programeri mogu stvoriti visokokvalitetne aplikacije za Android koje nude sjajno korisničko iskustvo i funkcionalnost.

Mvc

Model se koristi za definiranje podataka i logike aplikacije. To uključuje bazu podataka i logiku koja se koristi za obradu i ažuriranje podataka.

Konvertor

Javascript konvertor kuna u eure