Sortiranje brojeva unutar Array-a u Javascript-u

Javascript Nizovi podržavaju metodu sort() ali sortiranje ispravno radi samo sa stringovima, kod sortiranja brojeva treba dodati funkciju function(a, b){return a-b}


<div id="sort"></div>

<script>
    var html=''
       var brojevi = [2,7,43,9,1,25,11];

//sortiranje brojeva
       brojevi.sort(function(a, b){return a-b});

//ispis niza
      for (i = 1; i < brojevi.length+1; i++) {
          html = html +  brojevi[i-1] + '<br>'
      }
      document.getElementById("sort").innerHTML = html;


</script>
OOP i FF

iako postoji nekoliko razlika između FP-a i OOP-a, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke te se često koriste u kombinaciji jedni s drugima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat u različitim programskim situacijama.

Blazor-json

Blazor je dio .NET platforme otvorenog koda koja ima snažnu online zajednicu

Izrada web stranice

kako napraviti web stranicu, ovo je korak-po-korak proces

Bootstrap

Bootstrap je besplatni front-end framework za brži i lakši web razvoj

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.

Canvas API

Canvas API je jedna od ključnih tehnologija HTML5 koja omogućuje web stranicama da postanu interaktivne i dinamičke.

Home

Programiranje za početnike javascript, C#, Html