Sortiranje brojeva unutar Array-a u Javascript-u

Javascript Nizovi podržavaju metodu sort() ali sortiranje ispravno radi samo sa stringovima, kod sortiranja brojeva treba dodati funkciju function(a, b){return a-b}


<div id="sort"></div>

<script>
    var html=''
       var brojevi = [2,7,43,9,1,25,11];

//sortiranje brojeva
       brojevi.sort(function(a, b){return a-b});

//ispis niza
      for (i = 1; i < brojevi.length+1; i++) {
          html = html +  brojevi[i-1] + '<br>'
      }
      document.getElementById("sort").innerHTML = html;


</script>
fractal tree

The drawTree function is called recursively to draw smaller branches, which in turn spawn even smaller branches, creating the fractal pattern.

Dinamične web stranice

Dinamične web stranice su stranice koje se prilagođavaju korisniku i njegovim zahtjevima u realnom vremenu

Selektori

Kako selektirati određeni element ili css klasu u jQuery-u

AI

AI se sve više koristi u različitim industrijama, uključujući tehnologiju, zdravstvo, financije, automobilsku industriju, itd. To omogućuje automatizaciju procesa, smanjenje troškova

Top 5

trenutno su među top 5 programskih jezika

Rust

Rust je programski jezik koji pruža brojne prednosti za programere koji žele pisati siguran i performantan softver.