jQuery eventy

Ukoliko imamo više input kontrola koje želimo povezati sa nekom događajem npr.: onchange, dovoljno je da u jquery-u napravimo funkciju koja će se pozivati:


<p>Datum: <input class="form-control" type="text" id="datepicker" size="30" /></p>
<p>Period 1: <input class="form-control" type="number" id="period1" value="28" size="2" /></p>
<p>Period 2: <input class="form-control" type="number" id="period2" value="5" size="2" /></p>

jQuery:


$("#datepicker,#period1,#period2").on("change", function () {
      
      filldate(date, period1, period2)
    });

Imamo 3 input kontrole koje povezujemo preko id-eva ("#datepicker,#period1,#period2" ) sa jQueriom sa .on("change"), bilo koja promjena vrijednosti unutar input box-a pozivat će onchange funkciju koja dalje poziva funkciju filldate()

Konvertor

Javascript konvertor kuna u eure

Android

Izrada aplikacija za Android može biti izazovan proces, ali uz pravilne alate, resurse i pristup, programeri mogu stvoriti visokokvalitetne aplikacije za Android koje nude sjajno korisničko iskustvo i funkcionalnost.

Osnove

HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language to je standardni jezik za kreiranje web stranica

Vue

Vue.js je moderna JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkih sučelja za web aplikacije.

Selektori

Kako selektirati određeni element ili css klasu u jQuery-u

React

React je vrlo popularna JavaScript biblioteka za izradu korisčkog sučelja, koja se koristi u velikom broju web aplikacija

Datum između dva datuma

Kako provjeriti dali je neki datum između dva datuma