Blazor

Blazor je open source framework koji omogućuje izgradnju web aplikacija pomoću C# programskog jezika umjesto JavaScript-a. Blazor koristi tehnologiju WebAssembly, što omogućuje da se C# kod izvodi u pregledniku bez potrebe za posebnim runtime-om ili pluginom.

Blazor omogućuje razvoj web aplikacija bez potrebe za znanjem JavaScript-a i omogućuje korištenje jedinstvenog jezika za razvoj i server-side i client-side aplikacije. To znači da se isti kod može koristiti za razvoj i server-side i client-side logike.

Blazor je također dizajniran kako bi pružio visoku razinu sigurnosti i performansi, što ga čini pogodnim za kritične i zahtjevne web aplikacije. Korištenjem WebAssembly-a, omogućuje da se kod izvodi direktno u pregledniku, što smanjuje vrijeme učitavanja i osigurava brži odziv.

Blazor također podržava rad sa različitim tipovima podataka i standardne web tehnologije, kao što su HTML, CSS i JavaScript, što omogućuje razvoj složenih web aplikacija.

Blazor WebAssembly

Blazor WebAssembly je tehnologija koju nudi Microsoft za razvoj aplikacija s interaktivnim korisničkim sučeljem (UI) pomoću C#-a i .NET platforme, umjesto JavaScripta. Blazor WebAssembly omogućuje da se C# kod izvršava direktno u pregledniku bez potrebe za posrednim serverom, što znači da aplikacije koje su napisane u Blazoru imaju manju latenciju i brže se izvršavaju.

Blazor WebAssembly značajno smanjuje vrijeme potrebno za razvoj aplikacije, s obzirom na to da se jedna tehnologija i jedan jezik koriste na klijentskoj i poslužiteljskoj strani. Ovo također smanjuje složenost razvoja aplikacije i omogućuje programerima da brže i efikasnije razvijaju interaktivne i funkcionalne aplikacije.

Blazor WebAssembly također podržava različite biblioteke i alate, što omogućuje programerima da koriste postojeće komponente i biblioteke iz .NET ekosustava.

Ukratko, Blazor WebAssembly je inovativna tehnologija koja pruža nove načine razvoja web aplikacija s interaktivnim UI-jem pomoću C#-a i .NET platforme. Ova tehnologija omogućuje programerima da brže i efikasnije razvijaju interaktivne i funkcionalne aplikacije i značajno smanjuje vrijeme potrebno za razvoj aplikacije.

Blazor aplikacije se također mogu integrirati sa drugim .NET tehnologijama, kao što su ASP.NET Core i Entity Framework Core, što olakšava razvoj i integraciju sa postojećim .NET okruženjima.

Blazor podržava dvije različite arhitekture: Blazor WebAssembly i Blazor Server. Blazor WebAssembly omogućuje izvođenje C# koda direktno u pregledniku, dok Blazor Server omogućuje da se logika izvršava na poslužitelju i da se rezultati prenose u preglednik preko SignalR veze.

Blazor SignalR

Blazor SignalR je tehnologija koja omogućuje real-time komunikaciju između klijentske i poslužiteljske strane u Blazor aplikacijama. SignalR omogućuje da se aplikacije automatski osvježavaju i ažuriraju bez potrebe za ručnim osvježavanjem ili osvežavanjem preglednika, što znači da korisnici aplikacije uvijek vide najnovije informacije.

Blazor SignalR koristi WebSockets tehnologiju koja omogućuje brzu i učinkovitu komunikaciju između klijentske i poslužiteljske strane. Ova tehnologija omogućuje da se real-time podaci prenose i ažuriraju u realnom vremenu, što znači da korisnici aplikacije uvijek vide najnovije informacije.

Blazor SignalR također omogućuje razvoj interaktivnih aplikacija, poput igara, chat aplikacija i online sučelja, gdje korisnici mogu u realnom vremenu komunicirati jedni s drugima.

Ukratko, Blazor SignalR je tehnologija koja omogućuje real-time komunikaciju u Blazor aplikacijama i omogućuje da se aplikacije automatski osvježavaju i ažuriraju bez potrebe za ručnim osvježavanjem ili osvežavanjem preglednika. Ova tehnologija omogućuje razvoj interaktivnih i dinamičnih aplikacija te značajno povećava korisničko iskustvo u aplikacijama.

Blazor ima snažne funkcije za stvaranje interaktivnih i dinamičkih web aplikacija, uključujući podršku za korištenje Razor sintakse, mogućnost korištenja biblioteka .NET-a i drugih

Primjer koda


<h1>Hello, @name!</h1> 
<input type="text" @bind="name" /> 
<p>Ovo je primjer Blazor-a.</p> 

@code { private string name = "World"; }

Ovaj kod će kreirati jednostavnu web stranicu s naslovom "Hello, World!", tekstualnim poljem za unos imena i paragrafom sa tekstom "Ovo je primjer Blazor-a".

@bind direktiva se koristi za vezu između tekstualnog polja i privatne varijable name u C# kodu. 

Scroll

Kako radi scroll na određeni element u javascripoti

DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.

fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije

Prijestupne godine

Javascript za prijestupne godine

Tailwind CSS

Tailwind CSS je alat za brzo i jednostavno stvaranje modernih i atraktivnih web stranica. Ova biblioteka omogućuje brži i učinkovitiji razvoj web stranica

Kalkulator

Izrada jednostavnog kalkulatora u javascript-u

Asp.net Form dataview

AspNet Forms Dataview kontrola omogućuje brz razvoj aplikacija koje se baziraju na sql server bazi podataka