Algoritmi za sortiranje

Algoritmi za sortiranje su ključni za organiziranje podataka u najboljem redoslijedu. Postoje mnoge metode za sortiranje, a svaka se može primijeniti na različite situacije i potrebe.

Neki od najčešće korištenih algoritama za sortiranje uključuju:

  1. Bubble Sort: Algoritam koji radi tako što uspoređuje dva susjedna elementa i zamjenjuje ih ako su redoslijedom pogrešno. Ovaj proces se ponavlja sve dok se svi elementi ne sortiraju. Bubble sort je jednostavan za implementaciju, ali nije učinkovit za velike skupove podataka.

  2. Insertion Sort: Algoritam koji radi tako što uzima jedan po jedan element i umetne ga na odgovarajuće mjesto u sortiranom nizu. Insertion sort je efikasan za male skupove podataka i sortiranje podataka koji su već djelomično sortirani.

  3. Selection Sort: Algoritam koji radi tako što odabire najmanji element iz preostalog niza i umetne ga na početak sortiranog niza. Ovaj proces se ponavlja sve dok se svi elementi ne sortiraju.

  4. Quick Sort: Algoritam koji koristi princip podjele i conquer. Quick sort odabire pivota, sortira elemente prema pivotu i zatim rekurzivno sortira oba podniza. Quick sort je brz za velike skupove podataka.

  5. Merge Sort: Algoritam koji koristi princip podjele i conquer. Merge sort dijeli niz u manje podnizove, a zatim ih spaja u sortiranom obliku. Merge sort je stabilan i učinkovit za velike skupove podataka, ali zahtijeva više memorije nego neki drugi algoritmi.

Izbor najboljeg algoritma za sortiranje ovisi o specifičnim potrebama i kriterijima, poput brzine, memorije i stabilnosti. U svakom slučaju, pravilno implementirani algoritmi za sortiranje su ključni za organizaciju i upravljanje podacima u mnogim različitim aplikacijama.

Evo primjera implementacije Bubble Sort algoritma u JavaScriptu:


function bubbleSort(array) { 
var length = array.length; 
for (var i = 0; i < length; i++) { 
for (var j = 0; j < length - i - 1; j++) { 
if (array[j] > array[j + 1]) { 
var temp = array[j]; array[j] = array[j + 1]; 
array[j + 1] = temp; } 
} 
} 

return array; } 

var array = [34, 203, 3, 746, 200, 984, 198, 764, 9]; 
console.log("Sorted array is: " + bubbleSort(array));

Ova implementacija koristi dva for petlja za sortiranje elemenata. Prva for petlja kreće od prvog do zadnjeg elementa u nizu, dok druga for petlja kreće od prvog do zadnjeg elementa u preostalom dijelu niza. Ako se susjedna dva elementa nalaze u krivoj kolekciji, zamjenjuju se. Ovaj proces se ponavlja sve dok se svi elementi ne sortiraju.

 

Evo primjera implementacije Quick Sort algoritma u JavaScriptu:


function quickSort(array, low, high) { 
if (low < high) { 
var pivotIndex = partition(array, low, high); 
quickSort(array, low, pivotIndex - 1); 
quickSort(array, pivotIndex + 1, high); } 
return array; 
} 

function partition(array, low, high) 
{ 
var pivot = array[high]; 
var i = low - 1; 
for (var j = low; j <= high - 1; j++) { 
if (array[j] <= pivot) { 
i++; var temp = array[i]; array[i] = array[j]; 
array[j] = temp; } } var temp = array[i + 1]; 
array[i + 1] = array[high]; 
array[high] = temp; 
return i + 1; 
} 

var array = [34, 203, 3, 746, 200, 984, 198, 764, 9]; 
console.log("Sorted array is: " + quickSort(array, 0, array.length - 1));

Quick Sort algoritam koristi divide and conquer pristup za sortiranje elemenata. Algoritam bira pivot element i sortira elemente uz njega, koristeći funkciju "partition". Funkcija "partition" vraća index pivot elementa i koristi se za razdvajanje niza na manje dijelove. Zatim, funkcija "quickSort" rekurzivno poziva sebe za manje dijelove niza sve dok se ne dođe do jednog elementa, čime se sortiranje elemenata završava.

 

Slack

Slack je komunikacijska platforma koja se koristi za timsku komunikaciju i suradnju. Osnovana je 2013. godine

javascript kviz

JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata.

Css

CSS je ključan dio web dizajna i korišten je u skoro svakoj web stranici na internetu.

Vue

Vue.js je moderna JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkih sučelja za web aplikacije.

Kvantno računalstvo

Za razliku od klasičnih računala, koja koriste binarne znamenke (bitove) za predstavljanje informacija, kvantna računala koriste kvantne bitove ili qubitove

Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u

OOP i FF

iako postoji nekoliko razlika između FP-a i OOP-a, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke te se često koriste u kombinaciji jedni s drugima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat u različitim programskim situacijama.