Rust

Rust je programski jezik otvorenog koda koji je nastao 2010. godine, a razvijaju ga stručnjaci iz tvrtke Mozilla. Rust se ističe po svojoj sigurnosti, performansama i paralelnosti, a omogućuje programerima pisanje visoko performantnog softvera koji je otporan na greške i rušenja.

Jedan od glavnih razloga zašto se Rust ističe po svojoj sigurnosti je zbog upotrebe koncepta "boravišta" (engl. "ownership") koji omogućuje precizno upravljanje memorijom. To znači da Rust ima mehanizme koji osiguravaju da program ne može doći do neke memorije koja mu nije dodijeljena. U tradicionalnim programskim jezicima poput C-a, ovo je čest problem koji može uzrokovati ozbiljne sigurnosne propuste.

Performanse su još jedna prednost Rusta. Zahvaljujući svojoj arhitekturi, Rust je sposoban za paralelno izvršavanje koda. To znači da Rust može istovremeno izvršavati različite zadatke na različitim nitima (engl. "threads") i tako iskoristiti prednosti suvremenih višeprocesorskih sustava.

Rust također podržava i "borrowing" - koncept koji omogućuje programerima da privremeno posude dijelove memorije iz drugih dijelova koda kako bi izbjegli nepotrebno kopiranje podataka. Ovo je korisno kod manipulacije sa strukturama podataka koje zauzimaju puno memorije.

Gdje se koristi?

Rust se danas koristi u različitim projektima i područjima, uključujući:

 1. Razvoj sustava - Rust se često koristi za razvoj operacijskih sustava, kernela, bootloadera i drugih sustava visoke pouzdanosti i sigurnosti. Rust se može koristiti za pisanje koda niske razine, što je često potrebno u ovim vrstama projekata.

 2. Web razvoj - Rust se koristi za razvoj web aplikacija, servera i mikroservisa. Rust je brz i siguran, što ga čini idealnim za aplikacije koje zahtijevaju visoke performanse i sigurnost.

 3. Razvoj igara - Rust se sve više koristi u razvoju igara zbog svoje brzine i paralelnosti. Rust se može koristiti za pisanje igračke logike i grafičkog programa.

 4. Kriptografija i sigurnost - Rust se koristi za razvoj sigurnosno osjetljivih aplikacija, kao što su kriptografske biblioteke, aplikacije za zaštitu privatnosti, VPN-ovi i druge aplikacije koje zahtijevaju visoku razinu sigurnosti.

 5. Alati i skripte - Rust se može koristiti za razvoj raznih alata i skripti za različite namjene. Rustov ekosustav uključuje mnoge biblioteke koje olakšavaju razvoj alata, poput obrade teksta, rad s bazama podataka i drugo.

 6. Blockchain tehnologija - Rust se također koristi u blockchain tehnologiji, gdje se koristi za razvoj kriptografskih protokola i aplikacija za obradu transakcija.

 

Jedan od primjera projekta koji koristi Rust je "Servo" - web preglednik otvorenog koda koji razvija Mozilla. Servo je napisan u Rustu i cilja stvoriti brzi, siguran i moderni web preglednik. Rustov sigurnosni sustav je ključan za Servo jer omogućuje izolaciju različitih dijelova koda, sprečavajući da se greške u jednom dijelu prošire na cijeli preglednik.

Još jedan primjer je "Rustls" - TLS (Transport Layer Security) biblioteka napisana u Rustu. Rustls se koristi za razvoj sigurnosno osjetljivih aplikacija, kao što su serveri i klijenti za komunikaciju putem interneta. Rustls je izuzetno brza i sigurna biblioteka, koja je u nekim testovima pokazala bolje performanse od drugih popularnih biblioteka.

Također, "Cranelift" je projekt otvorenog koda koji se bavi razvojem optimizacijskog prevoditelja (engl. "compiler") za WebAssembly. Cranelift je napisan u Rustu i koristi mnoge Rustove značajke, uključujući sigurnost i performanse. Cranelift se koristi u projektima koji se bave WebAssembly-om, kao što su "wasmtime" - izvršitelj WebAssembly koda i "Lucet" - izvršitelj WebAssembly koda za oblak.

Ovi su primjeri samo neki od mnogih projekata koji koriste Rust. Rust se danas sve više koristi u različitim projektima zbog svojih prednosti u performansama, sigurnosti i paralelnosti.

 

Primjer koda

Evo jednostavnog primjera Rust koda koji ispisuje "Hello, world!" na konzolu:

fn main() { 
  println!("Hello, world!"); 
}
 

U ovom primjeru funkcija main je glavna funkcija koja se poziva pri pokretanju programa. println! je Rustova makro funkcija koja ispisuje formatirani tekst na konzolu. Ovaj primjer koristi ! na kraju imena funkcije kako bi se naglasilo da se radi o Rustovom makrou, a ne običnoj funkciji.

Još jedan primjer Rust koda je program koji računa faktorijel:

fn factorial(n: u64) -> u64 { 
  if n == 0 { 
   1 
  } else { 
   n * factorial(n - 1)
 } 
} 

fn main() { 
 let n = 5; 
 let result = factorial(n); 
 println!("{}! = {}", n, result); 

}
 

U ovom primjeru funkcija factorial rekurzivno računa faktorijel broja n. Funkcija main poziva funkciju factorial za broj 5 i ispisuje rezultat na konzolu. Ključna riječ let se koristi za definiranje varijabli n i result, a Rust samostalno određuje njihov tip podataka na temelju vrijednosti koju im pridružujemo.

Blender Layer Weight

Blender Layer Weight kako postaviti

javascript kviz

JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata.

Top 5

trenutno su među top 5 programskih jezika

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.

Python

Jedna od glavnih prednosti Pythona je njegova čitljivost i jednostavnost. Sintaksa Pythona je vrlo jednostavna i intuitivna

Vue

Vue.js je moderna JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkih sučelja za web aplikacije.