Konvertor kuna u eure

Konvertor (javascript kalkulator) kune u eure i obrnuto. Kako napraviti kalkulator u javascript-u za konverziju kuna u euro po fiksnom tečaju od 7.53450.  Link za editor


<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Page Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

    <table class="table">

        <tr>
            <td style="width: 205px;"><input type="text" id="kn" value="100" style="width: 115px;"
                    onkeyup="kn_to_eur()"> HRK</td>
            <td><span class="text-left" style="width: 155px;" id="div_eur"></span> EUR</td>
        </tr>

        <tr>
            <td><input type="text" id="eur" value="100" onkeyup="eur_to_kn()" style="width: 115px;"> EUR</td>
            <td><span id="div_kn"></span> HRK</td>

        </tr>
    </table>


    <script>

        let tecaj = 7.53450

        function kn_to_eur() {

            var kn = document.getElementById("kn").value;
            var eur = document.getElementById("div_eur");
            eur.innerHTML = (kn / tecaj).toFixed(2)
        }

        function eur_to_kn() {

            var eur = document.getElementById("eur").value;
            var kn = document.getElementById("div_kn");
            kn.innerHTML = (eur * tecaj).toFixed(2)
        }

        eur_to_kn();
        kn_to_eur();
    </script>

</body>
</html>


 

Programiranje

Programiranje je vještina koja omogućava stvaranje računalnih programa i alata za automatizaciju zadataka.

C64

C64 je bio vrlo pristupačan i omogućio je mnogima da se upoznaju s računalstvom

javascript kviz

JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata.

Konzole

igraće konzole su uređaji koji omogućuju igranje video igara i pružaju interaktivno iskustvo

OOP i FF

iako postoji nekoliko razlika između FP-a i OOP-a, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke te se često koriste u kombinaciji jedni s drugima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat u različitim programskim situacijama.

fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije

Rust

Rust je programski jezik koji pruža brojne prednosti za programere koji žele pisati siguran i performantan softver.