Datum duration

Primjer za izračun vremena između dva datuma koristeći momentjs

VS code

Evo mojih 10 najboljih savjeta za korištenje Visual Studio Code-a:

Dinamične web stranice

Dinamične web stranice su stranice koje se prilagođavaju korisniku i njegovim zahtjevima u realnom vremenu

jQuery događaj

Kako povezati više input kontrola u jedan događaj (event) sa jQuery-om

AI

AI se sve više koristi u različitim industrijama, uključujući tehnologiju, zdravstvo, financije, automobilsku industriju, itd. To omogućuje automatizaciju procesa, smanjenje troškova

Local Storage

Kako snimiti podatke sa web stranice u lokalni storage preglednika