Baze podataka

Baze podataka su sistemi za pohranu, organiziranje i pristup informacijama. One se često koriste u različitim industrijama i organizacijama za pohranu podataka poput klijenata, proizvoda, transakcija, itd. Baze podataka omogućuju brzo i efikasno pretraživanje, izvlačenje i ažuriranje podataka, što je ključno za funkcioniranje mnogih organizacija.

Postoje dva osnovna tipa baza podataka: relacijske i nerelacijske. Relacijske baze podataka koriste relacijske modele za pohranu podataka u tablicama s određenim vezama između njih. Nerelacijske baze podataka, s druge strane, koriste dokument-orijentirani ili grafički model za pohranu podataka.

Baze podataka također se koriste u kombinaciji s različitim programskim jezicima poput SQL-a za upravljanje i manipuliranje podacima. Sistemi za upravljanje bazama podataka (DBMS) omogućuju korištenje baza podataka i pružaju funkcije za sigurnost, backup i drugo administrativno upravljanje.

Relacijske baze podataka su jedan od najčešće korištenih tipova baza podataka. One pohranjuju podatke u tablicama koje se međusobno povezuju korištenjem ključeva. To omogućuje lako povezivanje podataka iz više tablica i brzu pretragu i analizu podataka.

Nerelacijske baze podataka, poput MongoDB-a i Cassandra, koriste dokument-orijentirane ili grafičke modele za pohranu podataka. One su često bolje prilagođene za aplikacije koje zahtijevaju visoku brzinu čitanja i pisanja i dozvoljavaju pohranu složenih struktura podataka.

DBMS-ovi poput MySQL-a, Oracle-a i Microsoft SQL Servera omogućuju upravljanje bazama podataka i pružaju funkcije za sigurnost, backup i druge administrativne funkcije. Oni također podržavaju SQL, programski jezik koji se koristi za rad s bazama podataka.

Korištenje baza podataka također omogućuje izgradnju aplikacija koje podržavaju više korisčika i koje su sposobne obraditi velike količine podataka. To također omogućuje lako ažuriranje i pristup podacima, što je ključno za uspješno funkcioniranje mnogih organizacija.

Ukratko, baze podataka su nezaobilazni dio informacijskih sistema i aplikacija. One pružaju središte za pohranu i upravljanje podacima i omogućuju brzo i efikasno pretraživanje, izvlačenje i ažuriranje podataka.

Top 5

trenutno su među top 5 programskih jezika

Editor

Online HTML editori su alati koji omogućuju korisnicima da stvore i urede HTML kod putem web preglednika.

Mvc

Model se koristi za definiranje podataka i logike aplikacije. To uključuje bazu podataka i logiku koja se koristi za obradu i ažuriranje podataka.

Blazor-json

Blazor je dio .NET platforme otvorenog koda koja ima snažnu online zajednicu

Kolekcije

Javascript Map omogućuje stvaranje kolekcija koje imaju ključ i vrijednost

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.