javascript scroll

Ako želimo da se prilikom učitavanja stranice, stranica automatski scroll-a do određenog elementa koristimo document.getElementById('div1').scrollIntoView  gdje je div1 id elementa. Kada dodamo behavior: 'smooth' dobivao smooth scroll, ukoliko ovo izostavimo stranica će samo skočiti na određeni element bez animacije


document.getElementById('div1').scrollIntoView({
  behavior: 'smooth'
});

za scroll do određene pozicije koristimo window.scrollTo(x, y) gdje su  x i y koridnate u pixelima


window.scrollTo(x, y)

Motivacija

Motivacija igra ključnu ulogu u našem životu, jer nas tjera da djelujemo prema našim ciljevima i željama.

Scroll

Kako radi scroll na određeni element u javascripoti

Python

Jedna od glavnih prednosti Pythona je njegova čitljivost i jednostavnost. Sintaksa Pythona je vrlo jednostavna i intuitivna

Vue-axios

Get metoda za čitanje json-a iz vue-a pomoću axios plugin-a

AI

AI se sve više koristi u različitim industrijama, uključujući tehnologiju, zdravstvo, financije, automobilsku industriju, itd. To omogućuje automatizaciju procesa, smanjenje troškova

Canvas API

Canvas API je jedna od ključnih tehnologija HTML5 koja omogućuje web stranicama da postanu interaktivne i dinamičke.

Mvc

Model se koristi za definiranje podataka i logike aplikacije. To uključuje bazu podataka i logiku koja se koristi za obradu i ažuriranje podataka.

Bootstrap

Bootstrap je besplatni front-end framework za brži i lakši web razvoj