javascript scroll

Ako želimo da se prilikom učitavanja stranice, stranica automatski scroll-a do određenog elementa koristimo document.getElementById('div1').scrollIntoView  gdje je div1 id elementa. Kada dodamo behavior: 'smooth' dobivao smooth scroll, ukoliko ovo izostavimo stranica će samo skočiti na određeni element bez animacije


document.getElementById('div1').scrollIntoView({
  behavior: 'smooth'
});

za scroll do određene pozicije koristimo window.scrollTo(x, y) gdje su  x i y koridnate u pixelima


window.scrollTo(x, y)

Neuronska mreža

neuronska mreža je moćan alat za obradu podataka i stvaranje modela, te se koristi u mnogim različitim aplikacijama

fractal tree

The drawTree function is called recursively to draw smaller branches, which in turn spawn even smaller branches, creating the fractal pattern.

Konvertor

Javascript konvertor kuna u eure

Android

Izrada aplikacija za Android može biti izazovan proces, ali uz pravilne alate, resurse i pristup, programeri mogu stvoriti visokokvalitetne aplikacije za Android koje nude sjajno korisničko iskustvo i funkcionalnost.

C64

C64 je bio vrlo pristupačan i omogućio je mnogima da se upoznaju s računalstvom

Slack

Slack je komunikacijska platforma koja se koristi za timsku komunikaciju i suradnju. Osnovana je 2013. godine

Decimalni brojevi u javascript-u

Decimalni brojevi i zaokruživanje na određeni broj decimala u javascriptu

OOP i FF

iako postoji nekoliko razlika između FP-a i OOP-a, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke te se često koriste u kombinaciji jedni s drugima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat u različitim programskim situacijama.