javascript scroll

Ako želimo da se prilikom učitavanja stranice, stranica automatski scroll-a do određenog elementa koristimo document.getElementById('div1').scrollIntoView  gdje je div1 id elementa. Kada dodamo behavior: 'smooth' dobivao smooth scroll, ukoliko ovo izostavimo stranica će samo skočiti na određeni element bez animacije


document.getElementById('div1').scrollIntoView({
  behavior: 'smooth'
});

za scroll do određene pozicije koristimo window.scrollTo(x, y) gdje su  x i y koridnate u pixelima


window.scrollTo(x, y)