DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije. Program koristi duboko učenje i generativne modele kako bi generirao slike na temelju opisa koji su mu dani.

DALL-E koristi umjetnu inteligenciju za razumijevanje opisa slika i stvaranje novih slika koje zadovoljavaju ta opisa. To uključuje stvaranje slika od riječi i fraza koje su opisne, apstraktne ili neobične. Primjerice, program bi mogao generirati sliku "slon s loptom" ili "brod napravljen od krofni".

DALL-E ima širok raspon primjena, uključujući dizajniranje predmeta, stvaranje umjetnosti, stvaranje novih proizvoda i poboljšanje načina na koji ljudi komuniciraju putem slika.

 

Generiranje slika pomoću umjetne inteligencije jedna je od najuzbudljivijih i najbrže razvijajućih grana računalne znanosti danas. Ova tehnologija koristi strojno učenje i duboko učenje kako bi strojevi naučili stvarati nove slike iz različitih izvora podataka.

Jedan od načina generiranja slika je korištenje generativnih suparničkih mreža (GAN). GAN se sastoji od dva dijela: generatora i diskriminatora. Generator prima ulazni šum i generira slike koje pokušava prevariti diskriminator da pomisli da su stvarne. Diskriminator zatim ocjenjuje slike i daje povratnu informaciju generatoru kako bi poboljšao svoje izlazne slike.

Još jedan način generiranja slika je korištenje autoregresivnih modela. Ovi modeli uče distribuciju piksela u slici tako što predviđaju svaki piksel na temelju piksela koji su prethodili u slici. To omogućava modelu da generira složene slike sa više detalja.

Postoji i nekoliko drugih tehnika za generiranje slika, uključujući varijacijske autoenkodere, modeliranje dubokim vjerojatnosnim procesima i ostalim.

Generiranje slika pomoću umjetne inteligencije ima mnogo primjena, uključujući generiranje realističnih ljudskih lica za video igre, stvaranje novih proizvoda za e-trgovinu i izradu realističnih vizualnih efekata u filmovima.

 

U području dizajna, DALL-E može biti koristan alat za stvaranje novih proizvoda i vizualizaciju ideja. Na primjer, tvrtke koje se bave dizajnom mogu koristiti DALL-E za generiranje slika novih proizvoda, što bi moglo ubrzati proces dizajna i razvoja proizvoda. Također, DALL-E može pomoći dizajnerima da generiraju ideje koje bi inače bilo teško vizualizirati, kao što su nekonvencionalni oblici ili materijali.

U području umjetnosti, DALL-E može imati značajne implikacije za stvaranje novih umjetničkih djela. Umjetnici mogu koristiti DALL-E za generiranje novih slika i kreativnih koncepta, što bi moglo dovesti do stvaranja novih stilova i žanrova u umjetnosti. Također, DALL-E može omogućiti umjetnicima da brže stvaraju umjetnička djela i eksperimentiraju s novim idejama.

U području komunikacije, DALL-E može biti koristan alat za izražavanje ideja i koncepta kroz slike. Ljudi bi mogli koristiti DALL-E za generiranje slika koje bi mogle pomoći u razumijevanju složenih koncepata ili pomoći u vizualizaciji ideja.

Međutim, kao i kod svake nove tehnologije, postoje i izazovi koji se moraju riješiti. Jedan od glavnih izazova je kako osigurati da se DALL-E koristi na etičan i odgovoran način. Potrebno je razviti sustave koji mogu prepoznati i ukloniti slike koje su potencijalno opasne ili uvredljive. Također, potrebno je razmotriti kako će DALL-E utjecati na zapošljavanje i industriju kreativnosti.

U svakom slučaju, DALL-E predstavlja važan korak u razvoju umjetne inteligencije i može imati značajne implikacije za različita područja u budućnosti.

Datum duration

Primjer za izračun vremena između dva datuma koristeći momentjs

fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije

OOP i FF

iako postoji nekoliko razlika između FP-a i OOP-a, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke te se često koriste u kombinaciji jedni s drugima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat u različitim programskim situacijama.

Osnove

HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language to je standardni jezik za kreiranje web stranica

Blender

Blender je besplatni open source softvera za 3D računalnu grafiku koji se koristi za stvaranje animiranih filmova, vizualnih efekata, umjetnosti, 3D tiskanih modela

Android

Izrada aplikacija za Android može biti izazovan proces, ali uz pravilne alate, resurse i pristup, programeri mogu stvoriti visokokvalitetne aplikacije za Android koje nude sjajno korisničko iskustvo i funkcionalnost.

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?