DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije. Program koristi duboko učenje i generativne modele kako bi generirao slike na temelju opisa koji su mu dani.

DALL-E koristi umjetnu inteligenciju za razumijevanje opisa slika i stvaranje novih slika koje zadovoljavaju ta opisa. To uključuje stvaranje slika od riječi i fraza koje su opisne, apstraktne ili neobične. Primjerice, program bi mogao generirati sliku "slon s loptom" ili "brod napravljen od krofni".

DALL-E ima širok raspon primjena, uključujući dizajniranje predmeta, stvaranje umjetnosti, stvaranje novih proizvoda i poboljšanje načina na koji ljudi komuniciraju putem slika.

 

Generiranje slika pomoću umjetne inteligencije jedna je od najuzbudljivijih i najbrže razvijajućih grana računalne znanosti danas. Ova tehnologija koristi strojno učenje i duboko učenje kako bi strojevi naučili stvarati nove slike iz različitih izvora podataka.

Jedan od načina generiranja slika je korištenje generativnih suparničkih mreža (GAN). GAN se sastoji od dva dijela: generatora i diskriminatora. Generator prima ulazni šum i generira slike koje pokušava prevariti diskriminator da pomisli da su stvarne. Diskriminator zatim ocjenjuje slike i daje povratnu informaciju generatoru kako bi poboljšao svoje izlazne slike.

Još jedan način generiranja slika je korištenje autoregresivnih modela. Ovi modeli uče distribuciju piksela u slici tako što predviđaju svaki piksel na temelju piksela koji su prethodili u slici. To omogućava modelu da generira složene slike sa više detalja.

Postoji i nekoliko drugih tehnika za generiranje slika, uključujući varijacijske autoenkodere, modeliranje dubokim vjerojatnosnim procesima i ostalim.

Generiranje slika pomoću umjetne inteligencije ima mnogo primjena, uključujući generiranje realističnih ljudskih lica za video igre, stvaranje novih proizvoda za e-trgovinu i izradu realističnih vizualnih efekata u filmovima.

 

U području dizajna, DALL-E može biti koristan alat za stvaranje novih proizvoda i vizualizaciju ideja. Na primjer, tvrtke koje se bave dizajnom mogu koristiti DALL-E za generiranje slika novih proizvoda, što bi moglo ubrzati proces dizajna i razvoja proizvoda. Također, DALL-E može pomoći dizajnerima da generiraju ideje koje bi inače bilo teško vizualizirati, kao što su nekonvencionalni oblici ili materijali.

U području umjetnosti, DALL-E može imati značajne implikacije za stvaranje novih umjetničkih djela. Umjetnici mogu koristiti DALL-E za generiranje novih slika i kreativnih koncepta, što bi moglo dovesti do stvaranja novih stilova i žanrova u umjetnosti. Također, DALL-E može omogućiti umjetnicima da brže stvaraju umjetnička djela i eksperimentiraju s novim idejama.

U području komunikacije, DALL-E može biti koristan alat za izražavanje ideja i koncepta kroz slike. Ljudi bi mogli koristiti DALL-E za generiranje slika koje bi mogle pomoći u razumijevanju složenih koncepata ili pomoći u vizualizaciji ideja.

Međutim, kao i kod svake nove tehnologije, postoje i izazovi koji se moraju riješiti. Jedan od glavnih izazova je kako osigurati da se DALL-E koristi na etičan i odgovoran način. Potrebno je razviti sustave koji mogu prepoznati i ukloniti slike koje su potencijalno opasne ili uvredljive. Također, potrebno je razmotriti kako će DALL-E utjecati na zapošljavanje i industriju kreativnosti.

U svakom slučaju, DALL-E predstavlja važan korak u razvoju umjetne inteligencije i može imati značajne implikacije za različita područja u budućnosti.

Konzole

igraće konzole su uređaji koji omogućuju igranje video igara i pružaju interaktivno iskustvo

Brain.js

Brain.js je JavaScript biblioteka za strojno učenje (eng. machine learning) koja omogućuje izgradnju i treniranje neuronskih mreža u pregledniku.

VS code

Evo mojih 10 najboljih savjeta za korištenje Visual Studio Code-a:

Top 5

trenutno su među top 5 programskih jezika

Kvantno računalstvo

Za razliku od klasičnih računala, koja koriste binarne znamenke (bitove) za predstavljanje informacija, kvantna računala koriste kvantne bitove ili qubitove

Formatiranje broja

Formatiranje ispisa broja u javascript-u za različite kulture

Blender Layer Weight

Blender Layer Weight kako postaviti