Php osnove

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija. Glavna prednost korištenja PHP-a je što se izvodi na poslužitelju, što znači da se klijent ne mora brinuti o implementaciji skripti. To također znači da se PHP kod može pisati na jednom mjestu, a rezultat se može jednostavno distribuirati na mnoge različite klijente.

PHP se može koristiti za različite zadatke, uključujući generiranje dinamičkog HTML-a, spremanje i dohvaćanje podataka iz baza podataka, kao i izvođenje raznih drugih funkcija na web stranicama. To je vrlo fleksibilan jezik koji se može integrirati s drugim tehnologijama, kao što su MySQL i Apache, kako bi se stvorile kompleksne web aplikacije.

PHP je slobodni softver koji se može preuzeti i koristiti besplatno. To je jedan od najpopularnijih jezika za web razvoj i široko se koristi u industriji. Mnogo je alata i biblioteka koje se koriste s PHP-om, što ga čini jednostavnim za korištenje i razvoj.

Evo primjera jednostavnog PHP koda:


<html> <head> 
<title>Primjer PHP koda</title> 
</head> 

<body> 
<?php 
echo "Hello, World!"; 
?> 
</body> 
</html>

 

Ovaj kod prikazuje poruku "Hello, World!" na web stranici. U ovom primjeru, PHP kod se nalazi između PHP oznaka <?php i ?>. PHP kod između tih oznaka se izvršava na poslužitelju i rezultat se prikazuje klijentu u obliku HTML-a.

U ovom primjeru, funkcija echo se koristi za prikaz teksta "Hello, World!" na web stranici. Ova funkcija služi za ispis teksta ili varijabli na web stranicu.

Canvas API

Canvas API je jedna od ključnih tehnologija HTML5 koja omogućuje web stranicama da postanu interaktivne i dinamičke.

C64

C64 je bio vrlo pristupačan i omogućio je mnogima da se upoznaju s računalstvom

Prijestupne godine

Javascript za prijestupne godine

GraphQL

GraphQL je jezik upita za API-je koji je nastao kao alternativa tradicionalnim REST API-jima.

Asp.net Form dataview

AspNet Forms Dataview kontrola omogućuje brz razvoj aplikacija koje se baziraju na sql server bazi podataka

Osnove

HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language to je standardni jezik za kreiranje web stranica

javascript kviz

JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata.