Php osnove

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija. Glavna prednost korištenja PHP-a je što se izvodi na poslužitelju, što znači da se klijent ne mora brinuti o implementaciji skripti. To također znači da se PHP kod može pisati na jednom mjestu, a rezultat se može jednostavno distribuirati na mnoge različite klijente.

PHP se može koristiti za različite zadatke, uključujući generiranje dinamičkog HTML-a, spremanje i dohvaćanje podataka iz baza podataka, kao i izvođenje raznih drugih funkcija na web stranicama. To je vrlo fleksibilan jezik koji se može integrirati s drugim tehnologijama, kao što su MySQL i Apache, kako bi se stvorile kompleksne web aplikacije.

PHP je slobodni softver koji se može preuzeti i koristiti besplatno. To je jedan od najpopularnijih jezika za web razvoj i široko se koristi u industriji. Mnogo je alata i biblioteka koje se koriste s PHP-om, što ga čini jednostavnim za korištenje i razvoj.

Evo primjera jednostavnog PHP koda:


<html> <head> 
<title>Primjer PHP koda</title> 
</head> 

<body> 
<?php 
echo "Hello, World!"; 
?> 
</body> 
</html>

 

Ovaj kod prikazuje poruku "Hello, World!" na web stranici. U ovom primjeru, PHP kod se nalazi između PHP oznaka <?php i ?>. PHP kod između tih oznaka se izvršava na poslužitelju i rezultat se prikazuje klijentu u obliku HTML-a.

U ovom primjeru, funkcija echo se koristi za prikaz teksta "Hello, World!" na web stranici. Ova funkcija služi za ispis teksta ili varijabli na web stranicu.

Datum duration

Primjer za izračun vremena između dva datuma koristeći momentjs

OOP i FF

iako postoji nekoliko razlika između FP-a i OOP-a, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke te se često koriste u kombinaciji jedni s drugima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat u različitim programskim situacijama.

Bootstrap

Bootstrap je besplatni front-end framework za brži i lakši web razvoj

DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.

Sortiranje brojeva

Kod nizova u javascriptu prilikom sortiranja stringova koristimo metodu sort(), kod sortiranja brojeva trebamo dodati dodatnu funkciju

Local Storage

Kako snimiti podatke sa web stranice u lokalni storage preglednika

Todo lista

Kako u vue.js napraviti jednostavnu todo listu