Datum provjera datuma

Ponekad je potrebno provjeriti dali je neki datum između dva datuma, npr.: ako imamo početni i završni datum, a trebamo ustanoviti dali je proizvoljno unijet datum u rasponu između dva datuma

u primjeru imamo varijable datum_od, datum_do i dselect datum za koji se provjerava:


const datum_od = new Date("2022-1-22"); // datum od YYYY-MM-DD format
const datum_do = new Date("2022-3-2"); // datum do

const dselect = new Date("2022-2-2"); // datum za provjeru

    if (dselect >= datum_od && dselect <= datum_do) {
					// return true
          alert('Datum ' + dselect + ' je između datuma ' + datum_od + ' i ' + datum_do)
          }

if (dselect >= datum_od && dselect <= datum_do) { provjerava dali je datum jednak, veći ili manji od zadanog datuma za provjeru

Neuronska mreža

neuronska mreža je moćan alat za obradu podataka i stvaranje modela, te se koristi u mnogim različitim aplikacijama

Rust

Rust je programski jezik koji pruža brojne prednosti za programere koji žele pisati siguran i performantan softver.

Brain.js

Brain.js je JavaScript biblioteka za strojno učenje (eng. machine learning) koja omogućuje izgradnju i treniranje neuronskih mreža u pregledniku.

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

Editor

Online HTML editori su alati koji omogućuju korisnicima da stvore i urede HTML kod putem web preglednika.

Datum duration

Primjer za izračun vremena između dva datuma koristeći momentjs

Prijestupne godine

Javascript za prijestupne godine