Datum provjera datuma

Ponekad je potrebno provjeriti dali je neki datum između dva datuma, npr.: ako imamo početni i završni datum, a trebamo ustanoviti dali je proizvoljno unijet datum u rasponu između dva datuma

u primjeru imamo varijable datum_od, datum_do i dselect datum za koji se provjerava:


const datum_od = new Date("2022-1-22"); // datum od YYYY-MM-DD format
const datum_do = new Date("2022-3-2"); // datum do

const dselect = new Date("2022-2-2"); // datum za provjeru

    if (dselect >= datum_od && dselect <= datum_do) {
					// return true
          alert('Datum ' + dselect + ' je između datuma ' + datum_od + ' i ' + datum_do)
          }

if (dselect >= datum_od && dselect <= datum_do) { provjerava dali je datum jednak, veći ili manji od zadanog datuma za provjeru

Osnove

HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language to je standardni jezik za kreiranje web stranica

Neuronska mreža

neuronska mreža je moćan alat za obradu podataka i stvaranje modela, te se koristi u mnogim različitim aplikacijama

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

GraphQL

GraphQL je jezik upita za API-je koji je nastao kao alternativa tradicionalnim REST API-jima.

C# kviz

Kviz u C#-u sastoji se od 10 pitanja koja testiraju vaše znanje o C# programiranju. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan.

Local Storage

Kako snimiti podatke sa web stranice u lokalni storage preglednika

Css

CSS je ključan dio web dizajna i korišten je u skoro svakoj web stranici na internetu.

Mvc

Model se koristi za definiranje podataka i logike aplikacije. To uključuje bazu podataka i logiku koja se koristi za obradu i ažuriranje podataka.