Datum provjera datuma

Ponekad je potrebno provjeriti dali je neki datum između dva datuma, npr.: ako imamo početni i završni datum, a trebamo ustanoviti dali je proizvoljno unijet datum u rasponu između dva datuma

u primjeru imamo varijable datum_od, datum_do i dselect datum za koji se provjerava:


const datum_od = new Date("2022-1-22"); // datum od YYYY-MM-DD format
const datum_do = new Date("2022-3-2"); // datum do

const dselect = new Date("2022-2-2"); // datum za provjeru

    if (dselect >= datum_od && dselect <= datum_do) {
					// return true
          alert('Datum ' + dselect + ' je između datuma ' + datum_od + ' i ' + datum_do)
          }

if (dselect >= datum_od && dselect <= datum_do) { provjerava dali je datum jednak, veći ili manji od zadanog datuma za provjeru

Budućnost programiranja

Općenito, budućnost programiranja vjerojatno će karakterizirati stalne inovacije i brze promjene, budući da programeri nastavljaju pomicati granice onoga što je moguće u svijetu tehnologije.

Baze

Koriste u kombinaciji s programskim jezicima poput SQL-a i sistemima za upravljanje bazama podataka kako bi se omogućilo brzo i sigurno upravljanje podacima.

Sortiranje brojeva

Kod nizova u javascriptu prilikom sortiranja stringova koristimo metodu sort(), kod sortiranja brojeva trebamo dodati dodatnu funkciju

AI

AI se sve više koristi u različitim industrijama, uključujući tehnologiju, zdravstvo, financije, automobilsku industriju, itd. To omogućuje automatizaciju procesa, smanjenje troškova

Datum između dva datuma

Kako provjeriti dali je neki datum između dva datuma

fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije