Datum provjera datuma

Ponekad je potrebno provjeriti dali je neki datum između dva datuma, npr.: ako imamo početni i završni datum, a trebamo ustanoviti dali je proizvoljno unijet datum u rasponu između dva datuma

u primjeru imamo varijable datum_od, datum_do i dselect datum za koji se provjerava:


const datum_od = new Date("2022-1-22"); // datum od YYYY-MM-DD format
const datum_do = new Date("2022-3-2"); // datum do

const dselect = new Date("2022-2-2"); // datum za provjeru

    if (dselect >= datum_od && dselect <= datum_do) {
					// return true
          alert('Datum ' + dselect + ' je između datuma ' + datum_od + ' i ' + datum_do)
          }

if (dselect >= datum_od && dselect <= datum_do) { provjerava dali je datum jednak, veći ili manji od zadanog datuma za provjeru