C++ i Java

C++ i Java su jedne od najpopularnijih programskih jezika današnjice, oba su objektno orijentirana i koriste se za različite svrhe.

C++ je nastao 1983. godine, kada je Bjarne Stroustrup, tada znanstvenik na Bell Labs, počeo razvijati novi programski jezik koji bi proširio funkcije programskog jezika C. Ideja mu je bila da se koriste prednosti programskog jezika C, poput efikasnosti i efektivnosti, te da se dodaju nove funkcije, poput objektne orijentacije. C++ je postao jedan od najpopularnijih programskih jezika, korišten za razne aplikacije i u raznim industrijama, uključujući igre, grafičke aplikacije, i operacijske sustave.

Java se pojavila kasnije, krajem 1990-ih, kada su znanstvenici u Sun Microsystems počeli razvijati novi programski jezik za korištenje u embedded sistemima, poput pametnih telefona i televizora. Ideja je bila da se koristi jednostavniji pristup programiranju, kao i platforma koja omogućava distribuciju aplikacija na razne uređaje. Java se brzo proširila i danas se koristi za razne aplikacije, uključujući web aplikacije, mobilne aplikacije, poslovne aplikacije i više.

C++ je programski jezik koji se koristi za izgradnju visoko performansi aplikacija, poput igara, operacijskih sustava, i grafičkih aplikacija. C++ ima snažne funkcije za kontrolu memorije i niskorazinsku kontrolu hardvera, što ga čini izvrsnim za stvaranje performansi-kritičnih aplikacija. Međutim, C++ je tehnički jezik i zahtijeva visoku razinu stručnosti od programera da bi se napravile dobre i učinkovite aplikacije.

Java, s druge strane, jedan je od najpopularnijih programskih jezika danas, koji se koristi za izgradnju različitih aplikacija, poput web aplikacija, mobilnih aplikacija i poslovnih aplikacija. Java se razlikuje od C++-a po tome što ima snažnu platformu za razvoj i distribuciju, te podržava jednostavnije programiranje, poput automatskog upravljanja memorijom i sigurnosti. Java također podržava "Write once, run anywhere" (Napiši jednom, pokreni bilo gdje) filozofiju, što znači da se isti kod može izvoditi na bilo kojem operacijskom sustavu koji podržava Java virtualnu mašinu.

U zaključku, oba jezika imaju svoje prednosti i nedostatke. C++ je izvrstan za performansi-kritične aplikacije, dok Java ima jednostavniji pristup programiranju i širu primjenu. Odabir jezika ovisi o vrsti aplikacije koju želite izgraditi i vašim vlastitim vještinama i iskustvom. Oba jezika su vrijedna naučiti i koristiti, a što više iskustva steknete s jednim jezikom, to ćete lakše prelaziti na druge.

Brain.js

Brain.js je JavaScript biblioteka za strojno učenje (eng. machine learning) koja omogućuje izgradnju i treniranje neuronskih mreža u pregledniku.

Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u

Programiranje

Programiranje je vještina koja omogućava stvaranje računalnih programa i alata za automatizaciju zadataka.

Motivacija

Motivacija igra ključnu ulogu u našem životu, jer nas tjera da djelujemo prema našim ciljevima i željama.

Selektori

Kako selektirati određeni element ili css klasu u jQuery-u

Kalkulator

Izrada jednostavnog kalkulatora u javascript-u

Dinamične web stranice

Dinamične web stranice su stranice koje se prilagođavaju korisniku i njegovim zahtjevima u realnom vremenu

Rust

Rust je programski jezik koji pruža brojne prednosti za programere koji žele pisati siguran i performantan softver.