Blazor tečajna lista

Blazor omogućuje izradu interaktivnih web sučelja koristeći C# umjesto JavaScripta. Blazor aplikacije se sastoje od višekratnih komponenti web korisničkog sučelja implementiranih pomoću C#, HTML-a i CSS-a. I klijentski i poslužiteljski kod napisan je u C#, što vam omogućuje dijeljenje koda .

Blazor je značajka ASP.NET-a, popularnog okvira za razvoj weba koji proširuje .NET razvojnu platformu  za izradu web aplikacija. 

Primjer Blazor server aplikacije koja dohvaća json Tečajnu listu HNB-a i konvertira valute prilikom upisa vrijednosti u text box


@page "/"
@using System.Text.Json
@using System.Text.Json.Serialization;
@inject IHttpClientFactory ClientFactory<h1>Tečajna lista</h1>
<form>


    <div class="form-group row">
        <label for="Hrk" class="col-sm-2 col-form-label">Unesite vrijednost u HRK</label>
        <div class="col-sm-3">
            <input id="Hrk" class="form-control" @bind="@inputValue" @oninput="OnInputEvent" />
        </div>
    </div>
</form>

<table class="table">
    <thead>
        <tr>
            <th scope="col">Država</th>
            <th scope="col">Valuta</th>
            <th scope="col">Srednji za devize</th>
            <th scope="col">Jedinica</th>
            <th scope="col">Konvertirano</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>


        @if (getBranchesError)
        {

            <tr>
                <td>Unable to get API. </td>

            </tr>
        }
        else
        {

            @foreach (var valuta in valute)
            {

                if (valuta.Valuta == "EUR")
                {
                    Eur = Convert.ToDecimal(valuta.Srednji);

                }
                if (valuta.Valuta == "USD")
                {
                    Usd = Convert.ToDecimal(valuta.Srednji);

                }
                <tr>
                    <td>@valuta.Drzava </td>
                    <td>@valuta.Valuta </td>
                    <td>@valuta.Srednji</td>
                    <td>@valuta.Jedinica</td>
                    <td>@(Math.Round((inputValue / Convert.ToDecimal(valuta.Srednji) / valuta.Jedinica),6) ) @valuta.Valuta</td>
                </tr>
            }

        }
    </tbody>
</table>


@code {
    private IEnumerable<TecajnaLista> valute = Array.Empty<TecajnaLista>();
    private bool getBranchesError;
    private bool shouldRender;
    private decimal Eur;
    private decimal Ekn;
    private decimal Usd;
    private int broj;
    private decimal inputValue = 10.15M;


    private void OnInputEvent(ChangeEventArgs changeEvent)
    {
        try
        {
            inputValue = decimal.Parse(changeEvent.Value.ToString());
            Ekn = inputValue / Eur;
        }
        catch
        {
            inputValue = 0;
            Ekn = 0;
        }

    }

    protected override bool ShouldRender() => shouldRender;

    protected override async Task OnInitializedAsync()
    {
        var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get,
            "https://api.hnb.hr/tecajn/v1");
        request.Headers.Add("Accept", "application/vnd.github.v3+json");
        request.Headers.Add("User-Agent", "HttpClientFactory-Sample");

        var client = ClientFactory.CreateClient();

        var response = await client.SendAsync(request);

        if (response.IsSuccessStatusCode)
        {
            using var responseStream = await response.Content.ReadAsStreamAsync();
            valute = await JsonSerializer.DeserializeAsync
            <IEnumerable<TecajnaLista>>(responseStream);
        }
        else
        {
            getBranchesError = true;
        }

        
        shouldRender = true;
    }

    public class TecajnaLista
    {
        [JsonPropertyName("Valuta")]
        public string Valuta { get; set; }
        [JsonPropertyName("Srednji za devize")]
        public string Srednji { get; set; }
        [JsonPropertyName("Država")]
        public string Drzava { get; set; }
        [JsonPropertyName("Jedinica")]
        public int Jedinica { get; set; }
    }
}

Scroll

Kako radi scroll na određeni element u javascripoti

Blender Layer Weight

Blender Layer Weight kako postaviti

Selektori

Kako selektirati određeni element ili css klasu u jQuery-u

Dinamične web stranice

Dinamične web stranice su stranice koje se prilagođavaju korisniku i njegovim zahtjevima u realnom vremenu

fractal tree

The drawTree function is called recursively to draw smaller branches, which in turn spawn even smaller branches, creating the fractal pattern.

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.

DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.

Decimalni brojevi u javascript-u

Decimalni brojevi i zaokruživanje na određeni broj decimala u javascriptu