fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije

Todo lista

Kako u vue.js napraviti jednostavnu todo listu

Brain.js

Brain.js je JavaScript biblioteka za strojno učenje (eng. machine learning) koja omogućuje izgradnju i treniranje neuronskih mreža u pregledniku.

Kalkulator

Izrada jednostavnog kalkulatora u javascript-u

javascript kviz

JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata.