Javascript - url redirekcija

Ponekad korisnika treba redirektirati s jedog na drugi url link, u javascript-u to se može napraviti  window.location.replace(url) ili window.location.href = url za porvat na lokaciju iz povijesti (history back) koristimo window.history.back() iliwindow.history.go(-1)


// HTTP redirekcija
window.location.replace("http://programiranje.com.hr");

// kao Klik na neki link
window.location.href = "http://programiranje.com.hr"; 

//window.history
window.history.back()


 

Ako je potrebno pristupiti dijelovima url-a koristimo location.protocol protokol koji se nalazi u url-u (npr.: http: ili https:) location.hostname ime domene, location.pathname dio koji se nalazi iza naziva domene kao u primjeru:


// pristup dijelovima url-a na kojome se scripta izvrsava
// url = http://programiranje.com.hr/javascript/redirekcija
location.protocol // http:
location.hostname // programiranje.com.hr
location.pathname // /javascript/redirekcija