HTML forme

     HTML forme služe za slanje input okvira prema određenom poslužitelju

Osnove

Osnovna forma sadrži tag <form> i tag <input>, kod input type koristimo type="text" - za unos teksta, type="email" - za unos e-mail-a i type="submit" za submitanje forme


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="/form.aspx">
  <label for="ime">Ime:</label><br>
  <input type="text" id="ime" name="ime" value=""><br>
  <label for="email">E-mail:</label><br>
  <input type="email" id="email" name="email" value=""><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

</body>
</html>