Kalkulator za izračun vremena između dva datuma

Jednostavan kalkulator za izračun vremena između dva zadana datuma. Kalkulator koristi javascript moment.js proširenje za izračunavanje vremenskog perioda

Kod možete pogledati i editirati u editoru

od do  
 moment().subtract(3, 'days').calendar(); // oduzima 3 dana od zadanog datuma
moment().subtract(1, 'months').calendar(); // oduzima 1 mjesec      
moment().add(1, 'days').calendar();    // dodaje 1 dan
moment().add(3, 'months').calendar();    // dodaje 1 mjesec

jQuery događaj

Kako povezati više input kontrola u jedan događaj (event) sa jQuery-om

Decimalni brojevi u javascript-u

Decimalni brojevi i zaokruživanje na određeni broj decimala u javascriptu

Blazor-json

Blazor je dio .NET platforme otvorenog koda koja ima snažnu online zajednicu

JavaScript Url redirekt

Kako redirektirati url pomoću javascript-a

Css

CSS je ključan dio web dizajna i korišten je u skoro svakoj web stranici na internetu.

Neuronska mreža

neuronska mreža je moćan alat za obradu podataka i stvaranje modela, te se koristi u mnogim različitim aplikacijama