Kalkulator za izračun vremena između dva datuma

Jednostavan kalkulator za izračun vremena između dva zadana datuma. Kalkulator koristi javascript moment.js proširenje za izračunavanje vremenskog perioda

Kod možete pogledati i editirati u editoru

od do  
 moment().subtract(3, 'days').calendar(); // oduzima 3 dana od zadanog datuma
moment().subtract(1, 'months').calendar(); // oduzima 1 mjesec      
moment().add(1, 'days').calendar();    // dodaje 1 dan
moment().add(3, 'months').calendar();    // dodaje 1 mjesec

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.

Kvantno računalstvo

Za razliku od klasičnih računala, koja koriste binarne znamenke (bitove) za predstavljanje informacija, kvantna računala koriste kvantne bitove ili qubitove

OpenAI

OpenAI je osnovan 2015. godine, s ciljem razvijanja umjetne inteligencije na način koji će biti siguran i koristan za društvo.

Formatiranje broja

Formatiranje ispisa broja u javascript-u za različite kulture

Kalkulator

Izrada jednostavnog kalkulatora u javascript-u

jQuery događaj

Kako povezati više input kontrola u jedan događaj (event) sa jQuery-om

Scroll

Kako radi scroll na određeni element u javascripoti