Javascript prijestupne godine

U julijanskom kalendaru prijestupne godine su sve djeljive s 4. Reformom kalendara 1582. godine novi gregorijanski kalendar dodaje uvjet da su godine djeljive sa 100 prijestupne samo ako su djeljive i s 400.  Jednostavna if-else scripta za provjeru dana u veljači za odabranu godinu, korisno pri izradi kalendara ili provjeru broja dana određene godine. 


      var prijestupna = ((godina % 4 == 0) && (godina % 100 != 0)) || (godina % 400 == 0); // ako je djeliva sa 4 ili 100 ili 400
      if (prijestupna) {
        var daysOfFeb = 29; 
      } else {
        daysOfFeb = 28;
      }

console.log (daysOfFeb ) //dana u veljači