Javascript prijestupne godine

U julijanskom kalendaru prijestupne godine su sve djeljive s 4. Reformom kalendara 1582. godine novi gregorijanski kalendar dodaje uvjet da su godine djeljive sa 100 prijestupne samo ako su djeljive i s 400.  Jednostavna if-else scripta za provjeru dana u veljači za odabranu godinu, korisno pri izradi kalendara ili provjeru broja dana određene godine. 


      var prijestupna = ((godina % 4 == 0) && (godina % 100 != 0)) || (godina % 400 == 0); // ako je djeliva sa 4 ili 100 ili 400
      if (prijestupna) {
        var daysOfFeb = 29; 
      } else {
        daysOfFeb = 28;
      }

console.log (daysOfFeb ) //dana u veljači

 

Godina 1752. je zanimljiva iz perspektive kalendara jer je to godina kada su neke zemlje, poput Velike Britanije i njezinih kolonija, uvele gregorijanski kalendar umjesto julijanskog kalendara koji se do tada koristio. U julijanskom kalendaru, godina ima 365 dana, a svake četiri godine dodaje se jedan dodatni dan kako bi se održalo sinkronizirano sa sunčevim ciklusom.

Međutim, to znači da se svake godine kalendar pomiče za približno šest sati, a nakon nekoliko stotina godina ta se pomak nakupi i kalendar počne ozbiljno zaostajati za stvarnim godišnjim dobima. Gregorijanski kalendar, koji je uveo papa Grgur XIII. 1582. godine, ispravio je taj problem tako da je dodan novi kalendaristički pravilnik. Prema tom pravilniku, godina je prestupna ako je djeljiva sa 4, osim ako je djeljiva sa 100, ali nije djeljiva sa 400. Na taj način, dodaje se jedan dan svake četiri godine, ali ne dodaje se dodatni dan u godinama djeljivim sa 100, osim ako su djeljive i sa 400 (kao što je slučaj sa 2000. godinom).

Stoga, godina 1752. je zanimljiva jer je to godina kada su neke zemlje prešle s julijanskog na gregorijanski kalendar, a ta promjena je donijela niz kalendarskih reformi. U Velikoj Britaniji, primjerice, izostavljeni su datumi između 2. i 14. rujna 1752. kako bi se kalendarski pomak između julijanskog i gregorijanskog kalendara ispravio. Ova promjena je dovela do nekih zanimljivih posljedica, poput činjenice da su ljudi koji su rođeni prije 2. rujna 1752. svoj sljedeći rođendan slavili na dan koji se danas smatra kasnijim datumom.

 

Datum između dva datuma

Kako provjeriti dali je neki datum između dva datuma

Algoritmi za sortiranje

Algoritmi za sortiranje su ključni za organiziranje podataka u najboljem redoslijedu.

OpenAI

OpenAI je osnovan 2015. godine, s ciljem razvijanja umjetne inteligencije na način koji će biti siguran i koristan za društvo.

Vue

Vue.js je moderna JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkih sučelja za web aplikacije.

Budućnost programiranja

Općenito, budućnost programiranja vjerojatno će karakterizirati stalne inovacije i brze promjene, budući da programeri nastavljaju pomicati granice onoga što je moguće u svijetu tehnologije.

DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.