Javascript - funkcije

 

JavaScript funkcije su blokovi koda koji se mogu ponovno koristiti u vašem kodu. Funkcije obično primaju argumente i vraćaju rezultat. Funkcije su ključne za modularnost, čistoću i organiziranost vašeg JavaScript koda.

JavaScript također podržava anonimne funkcije, koje nisu definirane s imenom. Anonimne funkcije često se koriste kao callback funkcije ili se stavljaju u varijable

Arrow funkcije su sintaksna kratica za definiranje funkcija u JavaScriptu. Oni su korišteni kao alternativa tradicionalnim funkcijama koje se definiraju s function ključnom riječi. Arrow funkcije su kratkije i čitljivije od tradicionalnih funkcija, što ih čini popularnim među programerima.

Arrow funkcije su specifične po tome što sadrže "strelicu" (=>) između argumenta i tijela funkcije. Ako funkcija ima jedan argument, može se izostaviti zagrada oko argumenta

Ako tijelo funkcije sadrži samo jednu naredbu, zagrade se također mogu izostaviti:

const sayHello = name => console.log("Hello, " + name + "!");

Arrow funkcije također imaju neke specifičnosti vezane uz kontekst this. U arrow funkcijama, this se ne mijenja, što znači da se this odnosi na objekt u kojem se arrow funkcija nalazi, umjesto na objekt u kojem se poziva.

Ukratko, arrow funkcije su korisčan alat za pisanje kraćeg i čitljivijeg koda u JavaScriptu. One su sintaksno kraće od tradicionalnih funkcija i pomažu u jasnijem i bržem razumijevanju vašeg koda.

Kod deklariranja funkcije koristi se ključna riječ function f1(x,y) tu u zagradama se šalju parametri, funkcija uvijek vraća vrijednost sa return


var a = zbroji(4, 3);   // poziv funkcije za zbrajanje, rezultat se upisuje u varijablu a

function zbroji(x, y) {
  return x + y;             // vraca zbroj x i y
}
console.log (a)

Pozivanje funkcije bez zagrada vraća definiciju funkcije u primjeru:


var a = zbroji    

function zbroji(x, y) {
  return x + y;             // zbroj x i y
}
console.log(a) // vraća objekt

Blazor

Blazor podržava dvije različite arhitekture: Blazor WebAssembly i Blazor Server.

Programiranje

Programiranje je vještina koja omogućava stvaranje računalnih programa i alata za automatizaciju zadataka.

AI

AI se sve više koristi u različitim industrijama, uključujući tehnologiju, zdravstvo, financije, automobilsku industriju, itd. To omogućuje automatizaciju procesa, smanjenje troškova

Izrada web stranice

kako napraviti web stranicu, ovo je korak-po-korak proces

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

Vue

Vue.js je moderna JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkih sučelja za web aplikacije.

C64

C64 je bio vrlo pristupačan i omogućio je mnogima da se upoznaju s računalstvom