Javascript - funkcije

 

JavaScript funkcije su blokovi koda koji se mogu ponovno koristiti u vašem kodu. Funkcije obično primaju argumente i vraćaju rezultat. Funkcije su ključne za modularnost, čistoću i organiziranost vašeg JavaScript koda.

JavaScript također podržava anonimne funkcije, koje nisu definirane s imenom. Anonimne funkcije često se koriste kao callback funkcije ili se stavljaju u varijable

Arrow funkcije su sintaksna kratica za definiranje funkcija u JavaScriptu. Oni su korišteni kao alternativa tradicionalnim funkcijama koje se definiraju s function ključnom riječi. Arrow funkcije su kratkije i čitljivije od tradicionalnih funkcija, što ih čini popularnim među programerima.

Arrow funkcije su specifične po tome što sadrže "strelicu" (=>) između argumenta i tijela funkcije. Ako funkcija ima jedan argument, može se izostaviti zagrada oko argumenta

Ako tijelo funkcije sadrži samo jednu naredbu, zagrade se također mogu izostaviti:

const sayHello = name => console.log("Hello, " + name + "!");

Arrow funkcije također imaju neke specifičnosti vezane uz kontekst this. U arrow funkcijama, this se ne mijenja, što znači da se this odnosi na objekt u kojem se arrow funkcija nalazi, umjesto na objekt u kojem se poziva.

Ukratko, arrow funkcije su korisčan alat za pisanje kraćeg i čitljivijeg koda u JavaScriptu. One su sintaksno kraće od tradicionalnih funkcija i pomažu u jasnijem i bržem razumijevanju vašeg koda.

Kod deklariranja funkcije koristi se ključna riječ function f1(x,y) tu u zagradama se šalju parametri, funkcija uvijek vraća vrijednost sa return


var a = zbroji(4, 3);   // poziv funkcije za zbrajanje, rezultat se upisuje u varijablu a

function zbroji(x, y) {
  return x + y;             // vraca zbroj x i y
}
console.log (a)

Pozivanje funkcije bez zagrada vraća definiciju funkcije u primjeru:


var a = zbroji    

function zbroji(x, y) {
  return x + y;             // zbroj x i y
}
console.log(a) // vraća objekt

Osnove

HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language to je standardni jezik za kreiranje web stranica

Brain.js

Brain.js je JavaScript biblioteka za strojno učenje (eng. machine learning) koja omogućuje izgradnju i treniranje neuronskih mreža u pregledniku.

Blender Layer Weight

Blender Layer Weight kako postaviti

Tailwind CSS

Tailwind CSS je alat za brzo i jednostavno stvaranje modernih i atraktivnih web stranica. Ova biblioteka omogućuje brži i učinkovitiji razvoj web stranica

Konvertor

Javascript konvertor kuna u eure

Blazor-json

Blazor je dio .NET platforme otvorenog koda koja ima snažnu online zajednicu