Dobrodošli u javascript kviz!

Ovaj JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan. Ovaj kviz je namijenjen kako bi vam pomogao provjeriti svoje znanje i pripremiti se za daljnje učenje i napredovanje u JavaScript programiranju. Sretno!


Home

Programiranje za početnike javascript, C#, Html

Programiranje

Programiranje je vještina koja omogućava stvaranje računalnih programa i alata za automatizaciju zadataka.

AI

AI se sve više koristi u različitim industrijama, uključujući tehnologiju, zdravstvo, financije, automobilsku industriju, itd. To omogućuje automatizaciju procesa, smanjenje troškova

DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.

VS code

Evo mojih 10 najboljih savjeta za korištenje Visual Studio Code-a:

Konvertor

Javascript konvertor kuna u eure

Todo lista

Kako u vue.js napraviti jednostavnu todo listu

Vue-axios

Get metoda za čitanje json-a iz vue-a pomoću axios plugin-a