Dobrodošli u javascript kviz!

Ovaj JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan. Ovaj kviz je namijenjen kako bi vam pomogao provjeriti svoje znanje i pripremiti se za daljnje učenje i napredovanje u JavaScript programiranju. Sretno!


Motivacija

Motivacija igra ključnu ulogu u našem životu, jer nas tjera da djelujemo prema našim ciljevima i željama.

Kolekcije

Javascript Map omogućuje stvaranje kolekcija koje imaju ključ i vrijednost

Baze

Koriste u kombinaciji s programskim jezicima poput SQL-a i sistemima za upravljanje bazama podataka kako bi se omogućilo brzo i sigurno upravljanje podacima.

Kalkulator

Izrada jednostavnog kalkulatora u javascript-u

fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije

Blender Layer Weight

Blender Layer Weight kako postaviti

Kvantno računalstvo

Za razliku od klasičnih računala, koja koriste binarne znamenke (bitove) za predstavljanje informacija, kvantna računala koriste kvantne bitove ili qubitove

Neuronska mreža

neuronska mreža je moćan alat za obradu podataka i stvaranje modela, te se koristi u mnogim različitim aplikacijama