Javascript - klase

Kako se u javascriptu koriste klase?   

klase

Kod deklariranja klase koristi se ključna riječ class i construtor klase


class kalkulator{
  constructor(a, b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }
    zbroji(){ // metoda zbroji ()
        return this.a+this.b;
    }
    oduzmi(){ // metoda oduzmi()
        return this.b-this.a;
    }
}

calc = new kalkulator(5,6); // inicijalizacija sa konstruktorom

console.log (calc.zbroji()) // 11
console.log (calc.oduzmi())  // 1nasljeđivanje 

Kod nasljeđivanja klase koristi se ključna riječ extends, ključna riječ super referencira na klasu koja se nasljeđuje


class kalkulator{
  constructor(a, b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }
    zbroji(){
        return this.a+this.b;
    }
    oduzmi(){
        return this.b-this.a;
    }
}

class kalkulator2 extends kalkulator{
  constructor(a, b) {
    super(a,b);
  }
    prikazi_zbroj(){
        return "Zbroj brojeva je: " + this.zbroji()
    }
    
}

calc = new kalkulator2(5,6);

console.log (calc.prikazi_zbroj()) // poziva metodu koja ispisuje zbrojstatičke metode

Kod kreiranja statičke metode unutar klase koristi se ključna riječ static


class kalkulator{
    static zbroji(a,b){
        return a+b;
    }   
}


console.log (kalkulator.zbroji(2,2)) // poziva ststicku metodu unutar klase kalkulator, nije potrebno kreiranje novog objekta 


Kolekcije

Javascript Map omogućuje stvaranje kolekcija koje imaju ključ i vrijednost

Izrada web stranice

kako napraviti web stranicu, ovo je korak-po-korak proces

Slack

Slack je komunikacijska platforma koja se koristi za timsku komunikaciju i suradnju. Osnovana je 2013. godine

Editor

Online HTML editori su alati koji omogućuju korisnicima da stvore i urede HTML kod putem web preglednika.

Scroll

Kako radi scroll na određeni element u javascripoti

Konzole

igraće konzole su uređaji koji omogućuju igranje video igara i pružaju interaktivno iskustvo

Dinamične web stranice

Dinamične web stranice su stranice koje se prilagođavaju korisniku i njegovim zahtjevima u realnom vremenu