Vue.js Todo lista

Vue je javascript framework za izgradnju aplikacija koje se izvršavaju na klijentovom pregledniku. Vue je reaktivan to znači da se programer ne mora brinuti oko javascript-a koji će osvježavati html komponente

Ova scripta je jednostavan primjer kako napraviti jednostavnu todo listu. Instalacija se dodaje na početku sa: <script src="https://unpkg.com/vue@next"></script>. Imamo dvije metode (funkcije) addItem() i deleteItem() koje se nalaze pod methods:{}. Nakon svake akcije od starane klijenta i izmijene u nizu tasks tablica <table id="todoTable"> se refresh-a automatski sa novim podacima

 


<html>
<head>
    <script src="https://unpkg.com/vue@next"></script>
    <title>Todo list</title>
</head>
<body>

<div id="app">
    <input type="text" placeholder="naziv zadatka"  v-model="taskInput">
    <button @click="addItem">Dodaj</button><br>
    

        <table id="todoTable">
            <tr v-for="(task,index) in tasks">
              <td><b>{{index + 1}}.</b></td><td>{{task.content}}</td><td><button  @click="deleteItem(index)">Briši</button>
           </td>
           </tr>
           <tr><td colspan="2">Ukupno:</td><td>{{ukupno}}</td></tr>
        </table>

  </div>

    <script>
const app ={data(){
        return{
          taskInput : "",
          tasks : [],
          ukupno : 0,
    }

    },
    methods:{
        addItem(){
            if(this.taskInput!=""){
            newTask = {
                content : this.taskInput,
            }
            this.tasks.push(newTask)
            this.taskInput=""
            this.ukupno++;
            }
        },
        deleteItem(index){
            this.tasks.splice(index, 1);
            this.ukupno--;
        },
    }
}


Vue.createApp(app).mount("#app")

</script>

</body>
</html>

C64

C64 je bio vrlo pristupačan i omogućio je mnogima da se upoznaju s računalstvom

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

OOP i FF

iako postoji nekoliko razlika između FP-a i OOP-a, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke te se često koriste u kombinaciji jedni s drugima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat u različitim programskim situacijama.

Budućnost programiranja

Općenito, budućnost programiranja vjerojatno će karakterizirati stalne inovacije i brze promjene, budući da programeri nastavljaju pomicati granice onoga što je moguće u svijetu tehnologije.

fractal tree

The drawTree function is called recursively to draw smaller branches, which in turn spawn even smaller branches, creating the fractal pattern.

Datum između dva datuma

Kako provjeriti dali je neki datum između dva datuma