Formatiranje brojeva i valuta

Kako formatirati ispis brojeva i valuta u javascript-u za određenu regiju - kulturu, za hrvatsku koristimo toLocaleString('hr-HR')


const number = 123456.789;


console.log(new Intl.NumberFormat('de-DE', { style: 'currency', currency: 'EUR' }).format(number));
// ispis: "123.456,79 €"

console.log(new Intl.NumberFormat('hr-HR', { style: 'currency', currency: 'HRK' }).format(number));
// ispis: "123.456,79 kn €"

console.log(number.toLocaleString('hr-HR'));
// ispis: "123.456,789"

console.log(number.toLocaleString('us-US'));
// ispis: "123,456.789"

console.log(new Intl.NumberFormat('hr-HR',  {
    style: 'unit',
    unit: 'kilometer-per-hour'
}).format(50));
// ispis: "50 km/h"

jQuery događaj

Kako povezati više input kontrola u jedan događaj (event) sa jQuery-om

Datum između dva datuma

Kako provjeriti dali je neki datum između dva datuma

Kalkulator

Izrada jednostavnog kalkulatora u javascript-u

Bootstrap

Bootstrap je besplatni front-end framework za brži i lakši web razvoj

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.

Dinamične web stranice

Dinamične web stranice su stranice koje se prilagođavaju korisniku i njegovim zahtjevima u realnom vremenu