Formatiranje brojeva i valuta

Kako formatirati ispis brojeva i valuta u javascript-u za određenu regiju - kulturu, za hrvatsku koristimo toLocaleString('hr-HR')


const number = 123456.789;


console.log(new Intl.NumberFormat('de-DE', { style: 'currency', currency: 'EUR' }).format(number));
// ispis: "123.456,79 €"

console.log(new Intl.NumberFormat('hr-HR', { style: 'currency', currency: 'HRK' }).format(number));
// ispis: "123.456,79 kn €"

console.log(number.toLocaleString('hr-HR'));
// ispis: "123.456,789"

console.log(number.toLocaleString('us-US'));
// ispis: "123,456.789"

console.log(new Intl.NumberFormat('hr-HR',  {
    style: 'unit',
    unit: 'kilometer-per-hour'
}).format(50));
// ispis: "50 km/h"

Kalkulator

Izrada jednostavnog kalkulatora u javascript-u

Decimalni brojevi u javascript-u

Decimalni brojevi i zaokruživanje na određeni broj decimala u javascriptu

Selektori

Kako selektirati određeni element ili css klasu u jQuery-u

C# kviz

Kviz u C#-u sastoji se od 10 pitanja koja testiraju vaše znanje o C# programiranju. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan.

Datum između dva datuma

Kako provjeriti dali je neki datum između dva datuma

VS code

Evo mojih 10 najboljih savjeta za korištenje Visual Studio Code-a:

OpenAI

OpenAI je osnovan 2015. godine, s ciljem razvijanja umjetne inteligencije na način koji će biti siguran i koristan za društvo.