Što je HTML?

HyperText Markup Language (HTML) standardni je označni jezik koji se koristi za izradu web stranica. Pruža strukturu i sadržaj web stranice i koristi se u kombinaciji s drugim tehnologijama kao što su Cascading Style Sheets (CSS) i JavaScript za stvaranje dinamičnih i interaktivnih web stranica.

HTML je označni jezik, što znači da koristi oznake za definiranje i oblikovanje sadržaja web stranice. Na primjer, naslov web stranice može se označiti pomoću oznake <h1>, a odlomak teksta može se označiti pomoću oznake <p>. Ove oznake govore web pregledniku kako prikazati sadržaj, olakšavajući web programerima stvaranje strukturiranih i dobro formatiranih web stranica.

HTML je prošao kroz nekoliko verzija tijekom godina, a posljednja je bila HTML5. HTML5 uvodi nove značajke koje olakšavaju stvaranje web stranica s bogatim multimedijskim sadržajem, uključujući video i audio elemente, kao i poboljšane semantičke oznake za opisivanje sadržaja web stranice.

Učenje HTML-a bitan je dio postajanja web programerom, budući da je to temelj stvaranja i oblikovanja web stranica. Razumijevanje HTML-a i kako ga koristiti, u kombinaciji sa CSS-om i JavaScriptom, otvara svijet mogućnosti za stvaranje dinamičnih i interaktivnih web stranica.

Zaključno, HTML je ključna tehnologija u svijetu web razvoja. Pruža strukturu i sadržaj web stranice, olakšavajući web programerima stvaranje dobro oblikovanih web stranica. Svojom evolucijom na HTML5 postao je još moćniji, nudeći nove značajke i mogućnosti koje olakšavaju stvaranje bogatih multimedijskih web stranica.

Isprovajte u editoru

Osnove

Osnovni template za html5 stranicu mora imate html, body, h1 - headings, p - Paragraphs kao u primjeru:


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Naslov</h1>
<h2>Podnaslov </h2>
<p>Neki sadržaj</p>

</body>
</html>

Formatiranje teksta

Tagovi za formatiranje teksta su: <i>, <b>, <del>, <sub>. <sup>


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<i>italic</i><b>bold</b>
<p>ovaj tekst je <del>izbrisan</del></p>
<p>volumen je 3m<sup>2</sup></p>

</body>
</html>

Komentari unutar html-a

Komentari unutar html-a označavaju se sa <! -- komentar -->


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<! -- ovo je neki komentar -->
<p>volumen je 3m<sup>2</sup></p>

<!--
<p>ovaj tekst je zakomentiran</p>
-->
</body>
</html>

Html tablice

Tablice najčešće koristimo za prikaz nekih podataka, tag <table> <th> - header <tr> - red, <td> - stupac


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<table>
 <tr>
   <th>Auto</th><th>Godište</th>
 </tr>
 <tr>
   <td>bmw E36</td><td>1995</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>bmw E30</td><td>1985</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Html Liste

Tablice upotrebljavamo tagove <ul> - unorder list i <ol> - orderd list tag za stavke liste je <li>


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<ul>
 <li>stavka 1</li>
 <li>stavka 2</li>
 <li>stavka 3</li>
</ul>

<!-- order list svaka stavka zapoćinje s brojem -->
<ol>
 <li>stavka</li>
 <li>stavka</li>
 <li>stavka</li>
</ol>

</body>
</html>

Html iframe

Tag <iframe> služi za prikaz sadržaja druge stranice unutar osnovne stranice, u primjeru se prikazuje stranica google.com širine 200px, visine 400px i bez prikaza bordera


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<iframe src="https:www.google.com" name="google" style="height:400px;width:300px;border:none;" description="google.com"></iframe>

</body>
</html>

Sortiranje brojeva

Kod nizova u javascriptu prilikom sortiranja stringova koristimo metodu sort(), kod sortiranja brojeva trebamo dodati dodatnu funkciju

Baze

Koriste u kombinaciji s programskim jezicima poput SQL-a i sistemima za upravljanje bazama podataka kako bi se omogućilo brzo i sigurno upravljanje podacima.

Programiranje

Programiranje je vještina koja omogućava stvaranje računalnih programa i alata za automatizaciju zadataka.

C #

C# je moderan, objektno orijentirani programski jezik

Vue

Vue.js je moderna JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkih sučelja za web aplikacije.

Selektori

Kako selektirati određeni element ili css klasu u jQuery-u