Što je HTML?

HyperText Markup Language (HTML) standardni je označni jezik koji se koristi za izradu web stranica. Pruža strukturu i sadržaj web stranice i koristi se u kombinaciji s drugim tehnologijama kao što su Cascading Style Sheets (CSS) i JavaScript za stvaranje dinamičnih i interaktivnih web stranica.

HTML je označni jezik, što znači da koristi oznake za definiranje i oblikovanje sadržaja web stranice. Na primjer, naslov web stranice može se označiti pomoću oznake <h1>, a odlomak teksta može se označiti pomoću oznake <p>. Ove oznake govore web pregledniku kako prikazati sadržaj, olakšavajući web programerima stvaranje strukturiranih i dobro formatiranih web stranica.

HTML je prošao kroz nekoliko verzija tijekom godina, a posljednja je bila HTML5. HTML5 uvodi nove značajke koje olakšavaju stvaranje web stranica s bogatim multimedijskim sadržajem, uključujući video i audio elemente, kao i poboljšane semantičke oznake za opisivanje sadržaja web stranice.

Učenje HTML-a bitan je dio postajanja web programerom, budući da je to temelj stvaranja i oblikovanja web stranica. Razumijevanje HTML-a i kako ga koristiti, u kombinaciji sa CSS-om i JavaScriptom, otvara svijet mogućnosti za stvaranje dinamičnih i interaktivnih web stranica.

Zaključno, HTML je ključna tehnologija u svijetu web razvoja. Pruža strukturu i sadržaj web stranice, olakšavajući web programerima stvaranje dobro oblikovanih web stranica. Svojom evolucijom na HTML5 postao je još moćniji, nudeći nove značajke i mogućnosti koje olakšavaju stvaranje bogatih multimedijskih web stranica.

Isprovajte u editoru

Osnove

Osnovni template za html5 stranicu mora imate html, body, h1 - headings, p - Paragraphs kao u primjeru:


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Naslov</h1>
<h2>Podnaslov </h2>
<p>Neki sadržaj</p>

</body>
</html>

Formatiranje teksta

Tagovi za formatiranje teksta su: <i>, <b>, <del>, <sub>. <sup>


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<i>italic</i><b>bold</b>
<p>ovaj tekst je <del>izbrisan</del></p>
<p>volumen je 3m<sup>2</sup></p>

</body>
</html>

Komentari unutar html-a

Komentari unutar html-a označavaju se sa <! -- komentar -->


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<! -- ovo je neki komentar -->
<p>volumen je 3m<sup>2</sup></p>

<!--
<p>ovaj tekst je zakomentiran</p>
-->
</body>
</html>

Html tablice

Tablice najčešće koristimo za prikaz nekih podataka, tag <table> <th> - header <tr> - red, <td> - stupac


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<table>
 <tr>
   <th>Auto</th><th>Godište</th>
 </tr>
 <tr>
   <td>bmw E36</td><td>1995</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>bmw E30</td><td>1985</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Html Liste

Tablice upotrebljavamo tagove <ul> - unorder list i <ol> - orderd list tag za stavke liste je <li>


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<ul>
 <li>stavka 1</li>
 <li>stavka 2</li>
 <li>stavka 3</li>
</ul>

<!-- order list svaka stavka zapoćinje s brojem -->
<ol>
 <li>stavka</li>
 <li>stavka</li>
 <li>stavka</li>
</ol>

</body>
</html>

Html iframe

Tag <iframe> služi za prikaz sadržaja druge stranice unutar osnovne stranice, u primjeru se prikazuje stranica google.com širine 200px, visine 400px i bez prikaza bordera


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<iframe src="https:www.google.com" name="google" style="height:400px;width:300px;border:none;" description="google.com"></iframe>

</body>
</html>

Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u

Blender

Blender je besplatni open source softvera za 3D računalnu grafiku koji se koristi za stvaranje animiranih filmova, vizualnih efekata, umjetnosti, 3D tiskanih modela

Budućnost programiranja

Općenito, budućnost programiranja vjerojatno će karakterizirati stalne inovacije i brze promjene, budući da programeri nastavljaju pomicati granice onoga što je moguće u svijetu tehnologije.

Canvas API

Canvas API je jedna od ključnih tehnologija HTML5 koja omogućuje web stranicama da postanu interaktivne i dinamičke.

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.

OOP i FF

iako postoji nekoliko razlika između FP-a i OOP-a, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke te se često koriste u kombinaciji jedni s drugima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat u različitim programskim situacijama.

Rust

Rust je programski jezik koji pruža brojne prednosti za programere koji žele pisati siguran i performantan softver.

Blazor

Blazor podržava dvije različite arhitekture: Blazor WebAssembly i Blazor Server.