Strojno učenje

Strojno učenje je grana računalne znanosti i tehnologije koja se bavi automatskim izvođenjem zaključaka iz podataka bez eksplicitne instrukcije. Cilj strojnog učenja je stvaranje modela koji je u stanju naučiti iz primjera i koristiti taj znanje za predviđanje ishoda u novom skupu podataka.

Povijest strojnog učenja

Povijest strojnog učenja počinje još davne 1950-ih, kada su matematičari i informatičari počeli razvijati teorije i algoritme za računala da se nauče i generaliziraju na nove podatke. Neki od ključnih događaja u povijesti strojnog učenja uključuju:

 1. 1952.: Rozenthal daje ime "strojnom učenju" konceptu učenja računala.

 2. 1956.: Arthur Samuel, igrač uči od svog iskustva u igranju šaha, objavljuje članak o "strojnom učenju" koji će postati klasično djelo.

 3. 1959.: Samuel objavljuje knjigu "Strojno učenje za igranje šaha".

 4. 1965.: Bernard Widrow i Marcian Hoff predstavljaju "LMS" (Least Mean Square) algoritam koji se koristi u nekim današnjim algoritmima strojnog učenja.

 5. 1980-ih: Povećava se interes za primjenu strojnog učenja u područjima kao što su prepoznavanje oblika, prirodni jezik i vizualne percepcije.

 6. 1989.: Judea Pearl objavljuje knjigu "Probabilistički računari", u kojoj se opisuje kako strojno učenje može biti korišteno u probabilističkom okruženju.

 7. 1997.: IBM-ov Deep Blue uspješno pobjeđuje svjetskog prvaka u šahu Garryja Kasparova.

 8. 2000-ih: Pojavljuju se novi algoritmi, poput "random forests" i "support vector machines", što doprinosi razvoju strojnog učenja.

 9. 2010-ih: Učinkovitost algoritama strojnog učenja i kapacitet računala dramatično se povećava, što omogućuje njihovu primjenu u sve više područja, uključujući medicinu, automobilsku industriju, financije i mnogo drugih.

Od tada, strojno učenje postaje sve više prisutno u našim životima i industrijama, a povijest se nastavlja ispisivati ​​kao tehnologija napreduje i pronađu nove primjene.

Strojno učenje koristi različite algoritme i metode kao što su regresija, klasifikacija, klasterizacija, itd. Ovi algoritmi koriste podatke za izgradnju modela koji može generalizirati i donositi točne zaključke na novom skupu podataka.

Strojno učenje se koristi u različitim područjima, uključujući trgovinu, financije, medicinu, robote i autonomne vozila, tehnologiju, marketing i dr. Na primjer, u medicini, strojno učenje se koristi za dijagnosticiranje bolesti, a u robote se koristi za razvoj autonomnih vozila.

Međutim, strojno učenje nije bez svojih nedostataka. Modeli strojnog učenja često zahtijevaju velike količine podataka za treniranje i prilagodbu, što znači da nisu pogodni za sva područja koja nisu dovoljno istražena. Također, modeli strojnog učenja često su skloni prenaučenju, što znači da se previše prilagođavaju specifičnostima trenirajućih podataka, što rezultira lošijim performansama na novom skupu podataka.

U svakom slučaju, strojno učenje je vrlo važna tehnologija koja će sigurno imati velik utjecaj na naše živote u budućnosti. Stoga je važno nastaviti sa istraživanjem i razvojem ovog područja kako bi se stvorile nove i sve učinkovitije metode strojnog učenja.

Strojno učenje se koristi u mnogim aspektima naših svakodnevnih života, ovdje su neki od primjera:

 1. Preporuke za kupnju: Online platforme poput Amazon, Netflix i YouTube koriste algoritme strojnog učenja za preporučivanje proizvoda i sadržaja koje bi korisnik možda želio kupiti ili pogledati.

 2. Spam filtriranje: Većina email usluga koristi strojno učenje za filtriranje neželjene pošte, poput spam poruka.

 3. Osobno oglašavanje: Reklamne kampanje na društvenim mrežama i drugim mjestima često koriste strojno učenje za ciljanje korisčkih skupina na temelju njihovog ponašanja i interesa.

 4. Diagnosticiranje bolesti: Strojno učenje se koristi u medicini za dijagnosticiranje bolesti kroz analizu rendgenskih slika, EKG-a i drugih medicinskih podataka.

 5. Prepoznavanje govora: Usluge kao što su Siri i Google Assistant koriste strojno učenje za prepoznavanje govora i reagiranje na komande korisnika.

 6. Autonomna vozila: Strojno učenje igra ključnu ulogu u razvoju autonomnih vozila, omogućujući im da se nauče prepoznavati okoliš i donositi odluke u realnom vremenu.

 7. Prepoznavanje lica: Alati poput Face ID koriste strojno učenje za prepoznavanje lica korisnika i omogućuju brzu i sigurnu autentifikaciju.

 8. Predviđanje vremenskih uvjeta: Strojno učenje se koristi u meteorologiji za predviđanje vremenskih uvjeta, koristeći velike količine podataka o vremenskim uvjetima i atmosferskim prilikama.

Ovi su samo neki od primjera korištenja strojnog učenja u našim svakodnevnim životima, ali s obzirom na brz razvoj tehnologije, sigurno će se pojaviti mnogo više primjera u budućnosti.

algoritmi u strojnom učenju

Postoje mnogi algoritmi u strojnom učenju, ali neki od najpoznatijih su:

 1. Linearna regresija: Algoritam za regresijsko učenje koji se koristi za predviđanje numeričke vrijednosti na temelju linearne funkcije.

 2. Logistička regresija: Algoritam koji se koristi za klasifikaciju podataka u dvije ili više kategorije na temelju logističke funkcije.

 3. Naive Bayes: Algoritam za klasifikaciju koji temelji na Bayesovoj teoremi.

 4. K-nearest neighbors (KNN): Algoritam za klasifikaciju koji se temelji na bliskosti podataka s nekim primjerom.

 5. Decision trees: Algoritam koji koristi stablo odlučivanja za klasifikaciju ili regresiju.

 6. Random forests: Algoritam koji koristi skup odlučnih stabala za klasifikaciju ili regresiju.

 7. Support vector machines (SVM): Algoritam koji koristi vektorsku funkciju za klasifikaciju ili regresiju.

 8. Neuralne mreže: Algoritam koji koristi mrežu s više slojeva za klasifikaciju, regresiju ili klasifikaciju.

 9. Gradient Boosting: Algoritam koji koristi kombinaciju funkcija za poboljšanje učinkovitosti u klasifikaciji ili regresiji.

Ovi su samo neki od najpoznatijih algoritama, a izbor određenog algoritma ovisi o tome koji tip problema se želi riješiti i kakav se rezultat želi postići. S vremenom se pojavljuju novi algoritmi i unapređuju postojeći, što doprinosi razvoju strojnog učenja.

Budućnost strojnog učenja

Budućnost strojnog učenja vjerojatno će biti obilježena napretkom u različitim oblastima, uključujući:

 1. Veća preciznost i pouzdanost: S rastućim količinama podataka i naprednijim algoritmima, strojno učenje će postajati sve preciznije i pouzdanije u svojim predviđanjima i procjenama.

 2. Interaktivnost i prilagodljivost: Strojno učenje će postajati sve prilagodljivije prema kontekstu i potrebama korisnika, što će omogućiti veću interaktivnost i personalizirani pristup.

 3. Integracija u druge tehnologije: Strojno učenje će se sve više integrirati u druge tehnologije, kao što su internet stvari, umjetna inteligencija, obradba prirodnog jezika itd.

 4. Veći utjecaj na društvo: Strojno učenje će imati sve veći utjecaj na društvo, što će dovesti do novih izazova i odgovornosti.

 5. Povećanje produktivnosti i učinkovitosti: Strojno učenje će se sve više koristiti u različitim sektorima, što će dovesti do povećanja produktivnosti i učinkovitosti.

 6. Napredak u oblasti složenih problema: Strojno učenje će se sve više koristiti za rješavanje složenih problema u područjima kao što su zdravstvo, energija i okoliš.

Ukupno, budućnost strojnog učenja vjerojatno će biti obilježena brzim napretkom i sve većim utjecajem na društvo i gospodarstvo. Međutim, također će doći i do novih izazova, kao što su pitanja privatnosti, zaštite podataka i odgovornosti za rezultate. Stoga je važno pratiti razvoj strojnog učenja i zajedno raditi na stvaranju etičkih i odgovornih okvira za njegovu upotrebu.

 

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

Baze

Koriste u kombinaciji s programskim jezicima poput SQL-a i sistemima za upravljanje bazama podataka kako bi se omogućilo brzo i sigurno upravljanje podacima.

Blender Layer Weight

Blender Layer Weight kako postaviti

Prijestupne godine

Javascript za prijestupne godine

Konvertor

Javascript konvertor kuna u eure

Todo lista

Kako u vue.js napraviti jednostavnu todo listu

DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.