Javascript - osnove

Svi moderni web preglednici podržavaju JavaScript, ne treba ga miješati sa programskim jezikom Java.

Najpopularniji plugin je jQuery (koristi 70% webstranica) i framework-e kao Angular ili Vue, a pojam "Vanilla JS" stvoren je za web stranice koje se u potpunosti oslanjaju na standardnu JavaScript funkcionalnost.

JavaScript je programski jezik koji se koristi za stvaranje dinamičnih, interaktivnih web stranica i aplikacija. Ovaj jezik je jedinstven po tome što se izvodi na klijentskoj strani, što znači da se kod izvršava na računalu korisštenja umjesto na poslužitelju. To omogućuje brze i efikasnije izvršenje, što je ključno za stvaranje korisničkog iskustva bez kašnjenja.

JavaScript se može koristiti za stvaranje različitih tipova interaktivnosti, uključujući korisnička sučelja, animacije, interaktivne forme i još mnogo toga. To također omogućuje stvaranje različitih aplikacija, uključujući desktop aplikacije, igre, mobilne aplikacije i još mnogo toga. JavaScript se također koristi za stvaranje različitih alata za razvoj, uključujući okruženja za razvoj, biblioteke i knjižnice.

JavaScript se koristi široko u web industriji i često se smatra jednim od najvažnijih programskih jezika za razvoj web stranica i aplikacija. Ovaj jezik podržava mnoge moderne tehnologije, uključujući HTML5, CSS3 i AJAX, što ga čini idealnim za stvaranje suvremenih web stranica i aplikacija.

Korištenje JavaScript-a također omogućuje programerima da stvaraju aplikacije koje se lako mogu prilagoditi različitim uređajima i platformama. Ova jednostavnost prilagodbe čini ga idealnim za korištenje u industriji razvoja web aplikacija.

Ukratko, JavaScript je vrlo važan programski jezik za razvoj web stranica i aplikacija. Njegova sposobnost stvaranja dinamičnih i interaktivnih korisčkih sučelja, zajedno s podrškom za moderne tehnologije i jednostavnošću prilagodbe, čine ga jednim od najvažnijih jezika za razvoj web aplikacija.

varijable

Kod deklariranja varijabli u javascript-u koristimu ključnu riječ var, kao u primjeru 


var a, b;       // Deklaracija
var pi = 3.14;  // Deklaracija varijable i vrijednosti 
a = pi * 2;     // a = 6.28

komentari

komentari u javascriptu počinlju sa dvije kose crte // kao u primjeru 

// Deklaracija varijable i vrijednosti 

var a, b;       // Deklaracija varijabli a i b
var pi = 3.14;  // Deklaracija varijable pi 

tipovi podataka

tipovi podataka u primjeru broj, string i datum


var pi = 3.14;                               // Broj
var grad = "Zagreb";                        // String
var gradovi = {naziv:"Zagreb", drzava:"Hrvatska"};    // Objekt
var datum = new Date(2020, 11, 12);  //Datum 12.11.2020

nizovi

nizovi su varijable koje sadržavaju više vrijednosti 


var gradovi = ["Dubrovnik","Split","Rijeka"] // Deklaracija niza
console.log(gradovi[0]); //Dubrovnik
console.log(gradovi.length) // 3 daje broj podataka u nizu
gradovi.sort() // sortira niz 
gradovi.push("Zagreb") // dodaje novi grad u niz

for (i = 0; i < gradovi.length; i++) {   // ispis cijelog niza u variablu html 
  html += "<li>" + gradovi[i] + "</li>";
}

var grad = gradovi.pop() // pop() u varijablu grad upisuje zadnji grad u nizu
gradovi.shift() // uklanja prvi element iz niza
gradovi.unshift("Zadar") // dodaje Zadar kao prvi element u nizu
gradovi.splice(1,1) // uklanja drugi element u nizu
gradovi.splice(0,2) // uklanja prvi i drugi element u nizu gradovi

petlje

petlje (for, while, do .. while)


for (i = 0; i < 4; i++) {
  consol.log(i);       // ispisuje brojeve od 0 do 3
}

while (i < 10) {
  console.log(i); //ispisuje brojeve od 0 do 9
  i++;
}

do {
  console.log(i);
  i++;           // ispisuje brojeve od 0 do 9
}
while (i < 10);  

for (i = 0; i < 5; i++) {
  if (i === 3) { break; } // prekida izvršenje petlje kada je i = 3
  console.log(i); // ispisuje brojeve od 0 do 2
}


 

DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.

Datum duration

Primjer za izračun vremena između dva datuma koristeći momentjs

Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u

Scroll

Kako radi scroll na određeni element u javascripoti

Css

CSS je ključan dio web dizajna i korišten je u skoro svakoj web stranici na internetu.

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?

Editor

Online HTML editori su alati koji omogućuju korisnicima da stvore i urede HTML kod putem web preglednika.

Budućnost programiranja

Općenito, budućnost programiranja vjerojatno će karakterizirati stalne inovacije i brze promjene, budući da programeri nastavljaju pomicati granice onoga što je moguće u svijetu tehnologije.