Kako u javascript-u prikazati datum u hrvatskom formatu?

Korištenjem toLocaleDateString jednostavno prikazuje format datuma za odabranu regiju, u primjeru ispod prikazuje se današnji datum (u hr-HR formatu) klikom na gumb

<script>
   var today  = new Date();
</script>

<button onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = today.toLocaleDateString('hr-HR')" type="button">
Klikni za prikaz datuma.</button>

<p id="demo"></p>

 

Kako u javascript-u koristiti replace u stringovima?

Koristimo izraz replace(/a1/g, 'a') koji u varijabli str mijenja a1 u a


str = 'a1 b c d a1';
str2 = str.replace(/a1/g, 'a');
// str2 sada izgleda "a b c d a"