Kako u javascript-u prikazati datum u hrvatskom formatu?

Korištenjem toLocaleDateString jednostavno prikazuje format datuma za odabranu regiju, u primjeru ispod prikazuje se današnji datum (u hr-HR formatu) klikom na gumb

<script>
   var today  = new Date();
</script>

<button onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = today.toLocaleDateString('hr-HR')" type="button">
Klikni za prikaz datuma.</button>

<p id="demo"></p>

 

Kako u javascript-u koristiti replace u stringovima?

Koristimo izraz replace(/a1/g, 'a') koji u varijabli str mijenja a1 u a


str = 'a1 b c d a1';
str2 = str.replace(/a1/g, 'a');
// str2 sada izgleda "a b c d a"
OOP i FF

iako postoji nekoliko razlika između FP-a i OOP-a, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke te se često koriste u kombinaciji jedni s drugima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat u različitim programskim situacijama.

Slack

Slack je komunikacijska platforma koja se koristi za timsku komunikaciju i suradnju. Osnovana je 2013. godine

fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije

c++ i java

C++ i Java su jedne od najpopularnijih programskih jezika današnjice, oba su objektno orijentirana i koriste se za različite svrhe.

Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u

JavaScript Url redirekt

Kako redirektirati url pomoću javascript-a

AI

AI se sve više koristi u različitim industrijama, uključujući tehnologiju, zdravstvo, financije, automobilsku industriju, itd. To omogućuje automatizaciju procesa, smanjenje troškova