Local Storage

Kako snimiti podatke sa web stranice u lokalni storage preglednika

C64

C64 je bio vrlo pristupačan i omogućio je mnogima da se upoznaju s računalstvom

Motivacija

Motivacija igra ključnu ulogu u našem životu, jer nas tjera da djelujemo prema našim ciljevima i željama.

fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije

Python

Jedna od glavnih prednosti Pythona je njegova čitljivost i jednostavnost. Sintaksa Pythona je vrlo jednostavna i intuitivna