Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?

Css

CSS je ključan dio web dizajna i korišten je u skoro svakoj web stranici na internetu.

Osnove

HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language to je standardni jezik za kreiranje web stranica

Blazor

Blazor podržava dvije različite arhitekture: Blazor WebAssembly i Blazor Server.

Motivacija

Motivacija igra ključnu ulogu u našem životu, jer nas tjera da djelujemo prema našim ciljevima i željama.

Neuronska mreža

neuronska mreža je moćan alat za obradu podataka i stvaranje modela, te se koristi u mnogim različitim aplikacijama