Programiranje aplikacija za Android

Programiranje aplikacija za Android se odnosi na izradu softvera koji se izvršava na Android uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti, nosivi uređaji i drugi uređaji koji koriste Android operativni sustav.

Osnovni alat za razvoj aplikacija za Android je Android Studio, integrirano razvojno okruženje (IDE) koje pruža sve alate potrebne za izradu aplikacije. Android Studio uključuje programski jezik Java, a od verzije 4.1 i Kotlin. Programeri mogu koristiti Java ili Kotlin za izradu aplikacija za Android.

Postoji mnogo resursa i vodiča na internetu koji pružaju detaljne informacije o izradi aplikacija za Android, uključujući dokumentaciju Android platforme, različite tutorijale i online tečajeve. Osim toga, postoji mnogo zajednica programera na mreži koje dijele znanje i iskustva u izradi aplikacija za Android.

Pri izradi aplikacija za Android, programeri moraju uzeti u obzir različite čimbenike, kao što su dizajn korisničkog sučelja, performanse, sigurnost i optimizacija. Također, aplikacije za Android moraju biti testirane na različitim uređajima i verzijama Android operativnog sustava kako bi se osigurala njihova funkcionalnost na svim uređajima.

Programeri mogu koristiti Java ili Kotlin za izradu aplikacija za Android. Obje su opcije popularne među programerima, a razlike između njih uključuju:

 1. Java: Java je stariji programski jezik koji se koristi za razvoj aplikacija za Android. Java je objektno orijentiran i jedan je od najpopularnijih programskih jezika na svijetu. Sintaksa Java programskog jezika je slična sintaksi C++ i C#, što znači da je relativno lako naučiti ga. Java je također dobro dokumentirana i ima široku zajednicu programera koji mogu pomoći u razvoju aplikacija.

 2. Kotlin: Kotlin je relativno novi programski jezik koji je stvoren od strane JetBrainsa, tvrtke koja razvija različite programerske alate. Kotlin je stvoren kako bi bio moderniji i jednostavniji za upotrebu od Jave. Kotlin se također može koristiti na različitim platformama, a ne samo na Androidu. Kotlin koristi manje koda od Jave za postizanje iste funkcionalnosti, što može smanjiti vrijeme potrebno za razvoj aplikacije.

U posljednje vrijeme, Kotlin je postao sve popularniji među programerima koji se bave razvojem aplikacija za Android, a Google ga je proglasio zvaničnim jezikom za razvoj aplikacija za Android. Kotlin nudi bolju sintaksu, veću sigurnost tipova i bolje performanse u usporedbi s Javom. Također, Kotlin omogućava laku integraciju sa Java kodom, što znači da programeri mogu koristiti Kotlin i Java zajedno u istoj aplikaciji.

 

Evo jednostavnog primjera koda za stvaranje aplikacije za Android koristeći Kotlin:

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity 
import android.os.Bundle 
import android.widget.Button 
import android.widget.TextView 

class MainActivity : AppCompatActivity() { 

   override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { 
   super.onCreate(savedInstanceState) 
   setContentView(R.layout.activity_main) 

   val button: Button = findViewById(R.id.button) 
   val textView: TextView = findViewById(R.id.textView) 

   button.setOnClickListener { 
     textView.text = "Hello, World!" 
   } 
  } 
}

 

Ovaj kod prikazuje osnovnu aktivnost (Activity) u aplikaciji koja ima jedan gumb i tekstualno polje. Kada se klikne gumb, tekst u tekstualnom polju se mijenja u "Hello, World!".

Ovaj primjer koristi neke od osnovnih komponenti Android platforme, kao što su AppCompatActivity, Button i TextView. Također koristi Kotlin sintaksu za definiranje varijabli i postavljanje slušača događaja za klik na gumb. Ova jednostavna aplikacija može se izgraditi i pokrenuti u Android Studio IDE i na Android uređajima.

 

Ostali alati

Postoji mnogo alata koji se mogu koristiti za razvoj Android aplikacija, a neki od najpopularnijih su:

 1. Android Studio: To je službeni integrirani razvojni okvir (IDE) za razvoj aplikacija za Android, koji je izradio Google. Android Studio pruža širok spektar alata za programiranje, uključujući emulatore uređaja, mogućnost grafičkog sučelja za izradu korisničkog sučelja, završnu obradu koda, testiranje aplikacija i druge alate koji pomažu u razvoju i brzom izdavanju Android aplikacija.

 2. IntelliJ IDEA: IntelliJ IDEA je popularni razvojni okvir koji se može koristiti za razvoj aplikacija za Android i druge platforme. Ovaj alat ima širok spektar funkcija koje pomažu programerima da brže i lakše razvijaju aplikacije.

 3. Eclipse: Eclipse je besplatni IDE koji se može koristiti za razvoj Android aplikacija. To je stariji alat koji je izgrađen za mnoge programske jezike, uključujući Javu. Postoji i mnogo dodataka koji se mogu koristiti za olakšavanje razvoja aplikacija za Android.

 4. React Native: React Native je okvir koji omogućuje programerima da koriste React, popularni okvir za razvoj web aplikacija, za izradu mobilnih aplikacija za Android i iOS. React Native koristi JavaScript i pruža brz razvoj mobilnih aplikacija s dobrim performansama.

 5. Xamarin: Xamarin je alat koji omogućuje programerima da koriste C# za razvoj mobilnih aplikacija za Android i druge platforme. To je jedinstveni okvir za razvoj mobilnih aplikacija koji pruža funkcije izrade i dijeljenja koda na više platformi.

 6. PhoneGap: PhoneGap je alat za razvoj mobilnih aplikacija koji koristi web tehnologije, poput HTML-a, CSS-a i JavaScripta. Programeri mogu stvoriti mobilne aplikacije pomoću ovog alata i distribuirati ih putem Google Play trgovine aplikacija.

Ovi alati su samo neki od mnogih dostupnih za razvoj Android aplikacija. Odabir odgovarajućeg alata ovisi o programerskim preferencijama i potrebama projekta.

Maui

Maui (Multi-platform App UI) je sljedeća generacija okvira za razvoj višeplošnih aplikacija (multi-platform), koji omogućuje programerima da jednim kodom izrade aplikacije koje će raditi na različitim operativnim sustavima, uključujući Windows, Linux, macOS, Android i iOS. MAUI će biti uključen u .NET 6, a Microsoft je najavio da će biti otvorenog koda (open-source).

Maui će biti nasljednik Xamarin Formsa, koji je trenutni okvir za razvoj višeplošnih aplikacija u Microsoftovoj .NET obitelji. MAUI će imati sve funkcionalnosti Xamarin Formsa, ali će biti prošireniji, pružajući programerima mogućnost izrade aplikacija za više platformi uz manje koda.

Maui koristi programski jezik C#, a razvojna okolina Visual Studio pruža programerima sve potrebne alate za razvoj aplikacija. MAUI će omogućiti programerima da koriste zajedničku logiku koda za različite platforme, dok će posebne značajke za svaku platformu biti dostupne pomoću platformskih usluga (platform-specific services).

 

Algoritmi za sortiranje

Algoritmi za sortiranje su ključni za organiziranje podataka u najboljem redoslijedu.

JavaScript Url redirekt

Kako redirektirati url pomoću javascript-a

GraphQL

GraphQL je jezik upita za API-je koji je nastao kao alternativa tradicionalnim REST API-jima.

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.

Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u

Datum između dva datuma

Kako provjeriti dali je neki datum između dva datuma

fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije