Css

CSS (Cascading Style Sheets) je jezik za opisivanje izgleda i formatiranja web stranica.

CSS se koristi za definiranje stila elementa na web stranici, kao što su fontovi, boje, margine, padding, veličina i pozicija elemenata. Umjesto da se svaki element na web stranici definira zasebno, stilovi se definiraju jednom u CSS-u i zatim se primjenjuju na cijelu web stranicu.

CSS omogućuje web dizajnerima i programerima da razdvoje sadržaj web stranice od njezinog stila, što znači da se stil može brzo i jednostavno mijenjati bez ikakvih promjena u samom sadržaju. To također omogućuje korištenje istih stilova na više stranica, što smanjuje potrebu za ponavljanjem istih definicija stila.

CSS ima mnoge funkcije i mogućnosti, uključujući:

  1. Raspored elemenata: CSS omogućuje programerima da definiraju pozicije i veličine elemenata na web stranici.

  2. Formatiranje teksta: CSS omogućuje definiranje fontova, veličine teksta, boje, i drugih aspekata teksta.

  3. Definiranje boja i pozadine: CSS omogućuje definiranje boje i pozadine elemenata na web stranici.

  4. Animacije: CSS omogućuje stvaranje animacija i interaktivnih elemenata.

  5. Odgovarajući dizajn: CSS omogućuje stvaranje web stranica koje se automatski prilagođavaju različitim veličinama zaslona.

  6. Media query: CSS omogućuje primjenu različitih stilova na različite uređaje, poput desktopa i mobilnih uređaja.

  7. CSS framework: CSS frameworkovi kao što su Bootstrap i Foundation omogućuju brži i jednostavniji razvoj web stranica.

CSS se integrira sa HTML-om koristeći atribute "class" i "id". Atribut "class" se može koristiti za primjenu stilova na više elemenata, dok se atribut "id" koristi za primjenu stilova na jedinstveni element na web stranici.

CSS se može koristiti u tri različite forme: u liniji, unutar taga HTML, ili u zasebnom CSS datoteku koja se uključuje u HTML stranicu.

Ukratko, CSS je esencijalan za stvaranje modernih i atraktivnih web stranica. Bez njega, web stranice bi bile statične i neatraktivne, a njihov razvoj bi bio značajno teži.

Brain.js

Brain.js je JavaScript biblioteka za strojno učenje (eng. machine learning) koja omogućuje izgradnju i treniranje neuronskih mreža u pregledniku.

Baze

Koriste u kombinaciji s programskim jezicima poput SQL-a i sistemima za upravljanje bazama podataka kako bi se omogućilo brzo i sigurno upravljanje podacima.

Css

CSS je ključan dio web dizajna i korišten je u skoro svakoj web stranici na internetu.

React

React je vrlo popularna JavaScript biblioteka za izradu korisčkog sučelja, koja se koristi u velikom broju web aplikacija

Local Storage

Kako snimiti podatke sa web stranice u lokalni storage preglednika

Blazor

Blazor podržava dvije različite arhitekture: Blazor WebAssembly i Blazor Server.

Datum između dva datuma

Kako provjeriti dali je neki datum između dva datuma