Css

CSS (Cascading Style Sheets) je jezik za opisivanje izgleda i formatiranja web stranica.

CSS se koristi za definiranje stila elementa na web stranici, kao što su fontovi, boje, margine, padding, veličina i pozicija elemenata. Umjesto da se svaki element na web stranici definira zasebno, stilovi se definiraju jednom u CSS-u i zatim se primjenjuju na cijelu web stranicu.

CSS omogućuje web dizajnerima i programerima da razdvoje sadržaj web stranice od njezinog stila, što znači da se stil može brzo i jednostavno mijenjati bez ikakvih promjena u samom sadržaju. To također omogućuje korištenje istih stilova na više stranica, što smanjuje potrebu za ponavljanjem istih definicija stila.

CSS ima mnoge funkcije i mogućnosti, uključujući:

  1. Raspored elemenata: CSS omogućuje programerima da definiraju pozicije i veličine elemenata na web stranici.

  2. Formatiranje teksta: CSS omogućuje definiranje fontova, veličine teksta, boje, i drugih aspekata teksta.

  3. Definiranje boja i pozadine: CSS omogućuje definiranje boje i pozadine elemenata na web stranici.

  4. Animacije: CSS omogućuje stvaranje animacija i interaktivnih elemenata.

  5. Odgovarajući dizajn: CSS omogućuje stvaranje web stranica koje se automatski prilagođavaju različitim veličinama zaslona.

  6. Media query: CSS omogućuje primjenu različitih stilova na različite uređaje, poput desktopa i mobilnih uređaja.

  7. CSS framework: CSS frameworkovi kao što su Bootstrap i Foundation omogućuju brži i jednostavniji razvoj web stranica.

CSS se integrira sa HTML-om koristeći atribute "class" i "id". Atribut "class" se može koristiti za primjenu stilova na više elemenata, dok se atribut "id" koristi za primjenu stilova na jedinstveni element na web stranici.

CSS se može koristiti u tri različite forme: u liniji, unutar taga HTML, ili u zasebnom CSS datoteku koja se uključuje u HTML stranicu.

Ukratko, CSS je esencijalan za stvaranje modernih i atraktivnih web stranica. Bez njega, web stranice bi bile statične i neatraktivne, a njihov razvoj bi bio značajno teži.

Home

Programiranje za početnike javascript, C#, Html

Top 5

trenutno su među top 5 programskih jezika

fractal tree

The drawTree function is called recursively to draw smaller branches, which in turn spawn even smaller branches, creating the fractal pattern.

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?