Slack

Slack je komunikacijska platforma koja se koristi za timsku komunikaciju i suradnju. Osnovana je 2013. godine, a danas je jedna od najpopularnijih platformi za timsku komunikaciju u svijetu.

Slack omogućuje timovima da razgovaraju u stvarnom vremenu u kanalima tematski organiziranim po projektima, timovima, funkcijama ili bilo kojoj drugoj temi. Također omogućuje slanje privatnih poruka između članova tima. Slack također integrira različite alate i aplikacije koje timovi koriste za posao, kao što su Google Drive, Trello, GitHub i mnoge druge.

Osim toga, Slack ima i druge značajke koje olakšavaju komunikaciju i suradnju unutar timova. Na primjer, mogu se koristiti oznake (@mention) za privlačenje pažnje određenog člana tima, omogućava se dijeljenje datoteka, korištenje emoji-ja, stvaranje anketa i mnoge druge značajke.

Slack je posebno popularan među timovima koji rade na daljinu ili timovima koji rade iz različitih dijelova svijeta. Slack omogućava timovima da ostanu povezani i ažurirani o radu, projektima i drugim događajima u stvarnom vremenu.

Slack i programiranje

Slack je popularan alat među programerima i timovima koji rade na razvoju softvera jer olakšava suradnju i komunikaciju između različitih članova tima.

Evo nekoliko primjera kako programeri koriste Slack za poboljšanje produktivnosti i timskog rada:

  1. Integracija s alatima za upravljanje projektima - Slack se može integrirati s alatima za upravljanje projektima poput Trello, Jira ili Asana. Ovo omogućuje programerima da brzo i jednostavno prate napredak projekta, dodaju nove zadatke i dobivaju obavijesti o ažuriranjima.

  2. Integracija s alatima za upravljanje kodom - Slack se također može integrirati s alatima za upravljanje kodom poput GitHub ili Bitbucket. Ovo omogućuje programerima da budu obaviješteni o novim objavama koda, pregledaju kôdne pregleda i pratiti promjene na kodu.

  3. Korištenje kanala za organizaciju tima - Programeri koriste Slackove kanale za organizaciju tima. Na primjer, tim može imati kanal za opću raspravu o projektu, kanal za raspravu o određenoj značajki, kanal za tehničku podršku i mnoge druge kanale.

  4. Brza razmjena informacija - Slack omogućuje programerima da brzo razmijene informacije i pomoću različitih značajki, poput @mention, dijeljenje datoteka, dijeljenje zaslona i drugih. Ovo omogućuje programerima da rade učinkovitije i da ne gube vrijeme na nepotrebne e-mailove ili sastanke.

  5. Remote rad - Slack je posebno koristan za programere koji rade na daljinu. Omogućava programerima da budu u kontaktu s ostatkom tima u stvarnom vremenu, a značajka video poziva olakšava raspravu o problemima ili poteškoćama u razvoju projekta.

Ukratko, Slack je koristan alat za programere jer poboljšava produktivnost i olakšava timsku suradnju. Integracije s drugim alatima olakšavaju praćenje napretka projekta i upravljanje kodom, a kanali i brza razmjena informacija omogućuju programerima da rade učinkovitije.

C #

C# je moderan, objektno orijentirani programski jezik

Konvertor

Javascript konvertor kuna u eure

Blazor

Blazor podržava dvije različite arhitekture: Blazor WebAssembly i Blazor Server.

Tailwind CSS

Tailwind CSS je alat za brzo i jednostavno stvaranje modernih i atraktivnih web stranica. Ova biblioteka omogućuje brži i učinkovitiji razvoj web stranica

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.

Brain.js

Brain.js je JavaScript biblioteka za strojno učenje (eng. machine learning) koja omogućuje izgradnju i treniranje neuronskih mreža u pregledniku.

VS code

Evo mojih 10 najboljih savjeta za korištenje Visual Studio Code-a: