Blender Layer Weight

Blender Layer Weight Sheading setup - postavke u sheading-u za dobivanje Emission ruba oko objekta, kao na primjeru u slici 2 rub na kocki

DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.

fractal tree

The drawTree function is called recursively to draw smaller branches, which in turn spawn even smaller branches, creating the fractal pattern.

Baze

Koriste u kombinaciji s programskim jezicima poput SQL-a i sistemima za upravljanje bazama podataka kako bi se omogućilo brzo i sigurno upravljanje podacima.

jQuery događaj

Kako povezati više input kontrola u jedan događaj (event) sa jQuery-om

Blender

Blender je besplatni open source softvera za 3D računalnu grafiku koji se koristi za stvaranje animiranih filmova, vizualnih efekata, umjetnosti, 3D tiskanih modela

VS code

Evo mojih 10 najboljih savjeta za korištenje Visual Studio Code-a:

C# kviz

Kviz u C#-u sastoji se od 10 pitanja koja testiraju vaše znanje o C# programiranju. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan.