Kalkulator

Online kalkulator sa osnovnim funkcijama, pogledajte kod na linku

 

 


 

 

c++ i java

C++ i Java su jedne od najpopularnijih programskih jezika današnjice, oba su objektno orijentirana i koriste se za različite svrhe.

Baze

Koriste u kombinaciji s programskim jezicima poput SQL-a i sistemima za upravljanje bazama podataka kako bi se omogućilo brzo i sigurno upravljanje podacima.

Selektori

Kako selektirati određeni element ili css klasu u jQuery-u

Blazor

Blazor podržava dvije različite arhitekture: Blazor WebAssembly i Blazor Server.

Local Storage

Kako snimiti podatke sa web stranice u lokalni storage preglednika

OpenAI

OpenAI je osnovan 2015. godine, s ciljem razvijanja umjetne inteligencije na način koji će biti siguran i koristan za društvo.

Osnove

HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language to je standardni jezik za kreiranje web stranica

Formatiranje broja

Formatiranje ispisa broja u javascript-u za različite kulture