Python

Python je jedan od najpopularnijih programskih jezika danas. Osnovan je u 90-tim godinama od strane Guido van Rossuma i od tada je postao jedan od najčešće korištenih jezika za razvoj softvera.

Jedna od glavnih prednosti Pythona je njegova čitljivost i jednostavnost. Sintaksa Pythona je vrlo jednostavna i intuitivna, što čini da kod izgleda kao da je napisan u običnom engleskom jeziku. To čini Python vrlo pristupačnim i lako se naučiti, što ga čini idealnim za početnike u programiranju.

Python također ima vrlo širok spektar primjena. Od web razvoja i podataka analize do strojnog učenja i računalne grafike, Python se koristi u mnogim različitim područjima. To čini da se Python može koristiti za rješavanje različitih vrsta problema, a također omogućava da se naprave različite vrste aplikacija, od desktop aplikacija do aplikacija u oblaku.

Python također ima vrlo razvijenu zajednicu i veliku biblioteku. Zajednica okuplja razne programere i entuzijaste, što čini da su rješenja za probleme, alati i biblioteke često dostupni i jednostavni za korištenje. Ova biblioteka također čini da se Python može koristiti za mnoge različite zadatke bez potrebe za pisanjem koda od nule.

 

Evo jednog primjera koda koji računa srednju vrijednost nekoliko brojeva u Pythonu:


brojevi = [1, 2, 3, 4, 5] 
ukupno = sum(brojevi) 
broj_elemenata = len(brojevi) 
srednja_vrijednost = ukupno / broj_elemenata 
print("Srednja vrijednost je:", srednja_vrijednost)

Srednja vrijednost je: 3.0

Kod koristi funkciju sum da bi se izračunalo ukupno svih brojeva u listi brojevi, a funkciju len da bi se izračunao broj elemenata u listi. Zatim se ukupno podijeli s brojem elemenata kako bi se dobila srednja vrijednost.

Ovaj primjer pokazuje jednostavnost Pythona u izračunavanju srednje vrijednosti. S intuitivnom sintaksom i jednostavnim funkcijama, čak i početnici u programiranju mogu jednostavno izračunati srednju vrijednost.

 

Python je popularan jezik u području strojnog učenja, a to je zbog njegove jednostavnosti i širokog spektra biblioteka koje podržavaju razne algoritme za strojno učenje.

Popularne biblioteke za strojno učenje u Pythonu uključuju scikit-learn, TensorFlow, PyTorch i Keras. Te biblioteke omogućuju korištenje različitih algoritama za strojno učenje, uključujući klasifikaciju, regresiju, klasteriranje, smanjivanje dimenzija i druge.

Primjer koda za klasifikaciju korištenjem biblioteke scikit-learn može izgledati ovako:


from sklearn import datasets 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

# Učitavanje iris skupa podataka iris = datasets.load_iris() 
X = iris.data 
y = iris.target 

# Podjela na skup za treniranje i testiranje 
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2) 

# Kreiranje modela Random Forest klasifikatora 
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100) 
model.fit(X_train, y_train) 

# Evaluacija modela na skupu za testiranje 
accuracy = model.score(X_test, y_test) 
print("Točnost modela:", accuracy)

Ovaj primjer koristi RandomForestClassifier iz biblioteke scikit-learn za kreiranje modela klasifikacije. Model se trenira na skupu za treniranje, a zatim se evaluira na skupu za testiranje. Konačna točnost modela se ispisuje na zaslonu.

Ovaj primjer pokazuje kako je jednostavno koristiti Python i biblioteke za strojno učenje kako bi se kreirali i evaluirali modeli. To čini Python idealnim jezikom za razvoj aplikacija za strojno učenje

U zaključku, Python je jedan od najpopularnijih programskih jezika i to zbog svoje čitljivosti, jednostavnosti, širokog spektra primjena i vrlo razvijene zajednice. Ako tražite jezik koji će vam pomoći u razvoju softvera, Python bi definitivno trebao biti na vašem popisu za ispitivanje.

 

Motivacija

Motivacija igra ključnu ulogu u našem životu, jer nas tjera da djelujemo prema našim ciljevima i željama.

fractal tree

The drawTree function is called recursively to draw smaller branches, which in turn spawn even smaller branches, creating the fractal pattern.

AI

AI se sve više koristi u različitim industrijama, uključujući tehnologiju, zdravstvo, financije, automobilsku industriju, itd. To omogućuje automatizaciju procesa, smanjenje troškova

C# kviz

Kviz u C#-u sastoji se od 10 pitanja koja testiraju vaše znanje o C# programiranju. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan.

Bootstrap

Bootstrap je besplatni front-end framework za brži i lakši web razvoj

React

React je vrlo popularna JavaScript biblioteka za izradu korisčkog sučelja, koja se koristi u velikom broju web aplikacija

Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u